Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Általános iskolai beiratkozás a 2021/2022. tanévre

Tisztelt Szülők/Gondviselők!

A Szigetszentmiklósi Tankerületi Központ közleménye a tanköteles korba lépő gyermekek általános iskolába történő beíratásáról:

A 2021/2022. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII.11.) EMMI rendelet 7.§ alapján

az iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2021. április 15-16-án kell beíratni.

Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára.

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

Az adott évben tanköteles korba lépő sajátos nevelési igényű gyermeket a szülő a szakértői bizottság véleményében vagy a tankerületi központ végleges határozatában megjelölt időpontig köteles beíratni a kijelölt iskolába.

A tanulói jogviszony felvétel útján keletkezik. A felvétel jelentkezés alapján történik.

Az általános iskolai beiratkozással, valamint az általános iskolai körzethatárokkal kapcsolatban a tankerület honlapján keresztül is tájékozódhatnak az érdeklődők:

https://kk.gov.hu/hirek-szigetszentmiklosi

 

dr. Pálos Annamária tankerületi igazgató megbízásából