Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Helyi Építési Szabályzat módosítása

Halásztelek Város Önkormányzat Polgármesterének

13/2021.(V.13.) önkormányzati rendelete

a helyi építési szabályzatról szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halásztelek Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jogalkotói hatáskörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

1. §

 

(1) A helyi építési szabályzatról szóló Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(II.27.) önkormányzati rendelete 1. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) Az 1. melléklet területi hatálya nem terjed ki a 943/1 helyrajzi számú ingatlan területére.”

(2) A helyi építési szabályzatról szóló Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(II.27.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A HÉSZ szabályozási tervi mellékletei a következők:)

„e) 5. melléklet: SZ-M2 jelű szabályozási terv a 943/1 helyrajzi számú ingatlan területére.”

2. §

 

A helyi építési szabályzatról szóló Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(II.27.) önkormányzati rendelete 33. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) A Vt-Z/2 jelű településközpont vegyes építési övezetre vonatkozó szabályok:

a) a telek beépítési módja: zártsorú

b) legnagyobb beépíthetőség terepszint felett 60 %

c) legnagyobb beépíthetőség terepszint alatt 60 %

d) építhető legnagyobb épületmagasság 14,5 m

e) telekhez rendelt, létesítendő legkisebb zöldfelületi mérték 30%

f) előkert 5 m

g) legkisebb kialakítható új telek 2000 m2

h) a telek nem megosztható.””


3. §

 

A helyi építési szabályzatról szóló Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020(II.27.) önkormányzati rendelete az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

4. §

 

Ez a rendelet 2021. május 14. napján lép hatályba.

Halásztelek, 2021. május 13.

            dr. Mészáros Zoltán                                                                   Szabó Tibor

                     Jegyző                                                                            Polgármester

A rendelet kihirdetve:

Halásztelek, 2021. május 13.

dr. Mészáros Zoltán

Jegyző


1. melléklet

5. melléklet

5. melléklet

5. melléklet a 3/2020.(II.27.) önkormányzati rendelethez


Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályának pontosítása miatt szükséges

2. §

A vegyes építési övezetre vonatkozó szabályozás kiegészítése miatt szükséges.

3. §

A mellékletek kiegészítése miatt szükséges

4. §

A hatálybalépésről rendelkezik.

A rendelet IDE kattintva elérhető