Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláshirdetés-Területi védőnő munkakör betöltésére

Halásztelki Humánszolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Halásztelki Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálat:

Területi védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű 2021.07.05. - 2023.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Postak köz 13.

Halásztelki Humánszolgálató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Humánszolgáltató Központ Védőnői Szolgálat

Területi védőnő

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2021.07.05. - 2023.08.31. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Posta köz 13.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Védőnői feladatok ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Területi védőnői feladatok ellátása a területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.) ESZCSM rendeletben meghatározottak szerint. az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Védőnő,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

• Büntetlen előélet

• Egészségügyi alkalmasság

• 4 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Védőnői munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• Fényképes szakmai önéletrajz

• iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i);

• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• Nyilatkozat arról, hogy alkalmazása esetén érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványát benyújtja

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergelné Lakatos Anita nyújt, a 0620/215-7583 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Halásztelki Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola utca 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2021. , valamint a munkakör megnevezését: területi védőnő.

• Elektronikus úton Pergelné Lakatos Anita részére a pergel.anita@halasztelek.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.halasztelek.hu - 2021. május 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. május 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uk5g9il3i4