Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláshirdetés- Szociális munkatárs- szakmai egység vezető munkakör betöltésére

Halásztelki Humánszolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Halásztelki Humánszolgáltató Központ Szociális Szolgáltatások Szakmai Egysége:

Szociális munkatárs- szakmai egység vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor 49.

 

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Halásztelki Humánszolgáltató Központ
Szociális Szolgáltatások Szakmai Egysége

szociális munkatárs - szakmai egység vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Bethlen Gábor utca 49.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szervezi és irányítja a nappali ellátás munkáját. Részt vesz a szabadidős programok szervezésében és lebonyolításában. Irányítja a szakmai egységek munkáját. Elkészíti a statisztikai adatszolgáltatásokat. Vezeti a jogszabályban meghatározott dokumentációkat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékeltében felsorolt szakképzettség ,

• Idősellátás területén szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

• Büntetlen előélet

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Szociális szakvizsga,

• B kategóriás jogosítvány

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i);

• Fényképes szakmai önéletrajz

• Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pergelné Lakatos Anita nyújt, a 0620/215-7583 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Halásztelki Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola utca 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2021. , valamint a munkakör megnevezését: szociális munkatárs.

• Elektronikus úton Pergelné Lakatos Anita részére a pergel.anita@halasztelek.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az álláshely az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.halasztelek.hu - 2021. május 27.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=uk5g5ef3h6