Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláshirdetés- Óvodapedagógus munkakör betöltésére

Tündérkert Óvoda- Halásztelek Város Önkormányzata a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tündérkert Óvoda - Halásztelek Város Önkormányzata Óvoda u. 3:

Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Óvoda utca 3.

Tündérkert Óvoda - Halásztelek Város Önkormányzata

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérkert Óvoda - Halásztelek Város Önkormányzata
Óvoda u. 3.

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Óvoda utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodai nevelés

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Felsőfokú képesítés, óvodapedagógus,

• magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• önéletrajz, bizonyítványok másolata, erkölcsi bizonyítvány, előző munkahelyek igazolásai

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Urbán Miklósné nyújt, a 24474518 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Tündérkert Óvoda - Halásztelek Város Önkormányzata címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Óvoda utca 3 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 156-2/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

• Elektronikus úton Urbán Miklósné részére a ovoda@halasztelek.hu E-mail címen keresztül
• Személyesen: Urbán Miklósné, Pest megye, 2314 Halásztelek, Óvoda utca 3 . .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 13.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Halásztelek Város Önkormányzata - 2021. június 4.

• Halásztelki Tündérkert Óvoda hivatalos Facebook oldala - 2021. június 4.

• Halásztelek Város Hivatalos Honlapja - 2021. június 4.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. június 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ufme3ph5d6