Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Meghívó - Képviselő-testület ülésére 2021.06.30.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T

2021. június 30-án, szerdán 8 óra 30 perckor

tartandó rendes ülésére

Az ülésen a MASZK használata kötelező, kérjük, hozzanak magukkal.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

Képviselő-testületi terem

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

NAPIRENDEK

1. Döntés az új szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról
Előterjesztő: Polgármester

2. Egyes rendeletek deregulációs célú hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: Jegyző

3. Halásztelek Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2021. évi bérleti díjának megállapítása
Előterjesztő: Polgármester

4. Földrészletek belterületbe vonására vonatkozó lakossági kérelmek elbírálásának szempontjai
Előterjesztő: Szutor Zsolt

5. A Képviselő-testület 2021. évi munkatervének elfogadása
Előterjesztő: Polgármester

6. Döntés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból történő kilépésről
Előterjesztő: Polgármester

7. Javaslat a polgármester szabadságának 2021. évi ütemezésére
Előterjesztő: Polgármester

8. Döntés a 023/201,023/206. hrsz. telekalakítással kapcsolatban
Előterjesztő: Polgármester

9. Döntés az orvosi ügyelet szerződés módosításáról
Előterjesztő: Polgármester

10. 4501/13 hrsz-ú kivett közforgalom elől el nem zárt magánút, a 3065, 3058/6, 3061, 3064 hrsz-ú kivett út; a 022 hrsz-ú kivett országos közút elnevezése
Előterjesztő: Jegyző

11. 34/2020. (II.11.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
Előterjesztő: Jegyző

Zárt ülés:

1. Döntés bírósági felülvizsgálati eljárás tárgyában
Előterjesztő: Polgármester

2. Fellebbezések bölcsődei felvétel ügyében
Előterjesztő: Polgármester

 

Halásztelek, 2021. június 28.

Szabó Tibor
polgármester