Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláspályázat-könyvtáros

Márai Sándor Közművelődési Intézmény a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A §  alapján pályázatot hirdet
Márai Sándor Közművelődési Intézmény:

Könyvtáros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc utca 2.

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár
Városi Könyvtár

könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Erkel Ferenc utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Könyvtárosi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Főiskola, Könyvtáros,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Könyvtárosi munkakörben szerzett tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

• ECDL

• Helyismeret

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i);

• szakmai önéletrajz

• 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez

• nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez)

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Diószegi Albert nyújt, a 0620/2685585 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

• Postai úton, a pályázatnak a Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Szent László tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/2021. , valamint a munkakör megnevezését: könyvtáros.

• Elektronikus úton Diószegi Albert részére a marai@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az intézmény vezetője dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• www.halasztelek.hu - 2021. augusztus 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=u15e3rs3a9&fbclid=IwAR2NkrRU-yz_cV8cLvSsexPoDKgH-S2qe37c5Zaa_aMs6Dka4DWjpwIm6FI