Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláspályázat: Szakmai vezető

Halásztelki Humánszolgáltató Központ a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Tündérpalánta Bölcsőde:

Szakmai vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozatlan időre szól

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tündérpalánta Bölcsődeszakmai vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Iskola utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Bölcsődevezetői feladatokat lát el, adminisztratív és szakmai irányítási feladatokat lát el. Tevékenysége során szükség szerint gondozza a rábízott gyermekeket, valamint nevelési feladatot lát el.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Felsőfokú képesítés, csecsemő- és kisgyermeknevelő ,

         Kisgyermeknevelő munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

         ECDL

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Főiskola, Kisgyermeknevelő ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

         iskolai végzettsége(ke)t, (szak)képzettsége(ke)t igazoló okirat(ok) másolata(i);

         szakmai önéletrajz

         Motivációs levél

         Hozzájáruló nyilatkozat, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a pályázati anyagban szereplő adatokat megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. szeptember 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt 0624/662-968 nyújt, a Pergelné Lakatos Anita -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Halásztelki Humánszolgáltató Központ címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Iskola utca 2. . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 5/2021. , valamint a munkakör megnevezését: Bölcsődevezető-Szakmai vezető .

         Elektronikus úton Pergelné Lakatos Anita részére a pergel.anita@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

         Személyesen: Pergelné Lakatos Anita, Pest megye, 2314 Halásztelek, Iskola utca 2. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 27.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         www.halasztelek.hu

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. augusztus 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=u15g0wsyi4