Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Álláspályázat-főépítészi, beruházási asszisztens munkakör betöltésére

Halásztelek Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Halásztelek Polgármesteri Hivatal:

Főépítészi, beruházási asszisztens munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

Halásztelek Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Halásztelek Polgármesteri Hivatal

főépítészi, beruházási asszisztens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A főépítész és a beruházási referens munkájának adminisztratív támogatása. Napi levelezés, iktatás az ASP irat szakrendszerben, nyilvántartások vezetése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Középiskola/gimnázium, érettségi,,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

         6 hónap próbaidő

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

         Felsőfokú képesítés, műszaki szakképesítés,

         Felhasználói szintű ASP irat szakrendszer ismeret,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes, szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Kastély park 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3/2021 , valamint a munkakör megnevezését: főépítészi, beruházási asszisztens.

         Elektronikus úton Taligásné Kovács Viktória részére a taligasne.viktoria@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a halasztelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. szeptember 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=iabd0qfvh0