Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Tájékoztatás a Bursa Hungarica 2022. évi kiírásáról

Halásztelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a 77/2021 (IX.15.) Képviselő-testületi határozat alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2022. évre vonatkozóan.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a mellékletekkel együtt Halásztelek Város Polgármesteri Hivatalában lehet postai úton (Halásztelek, Kastély park 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2021. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei (kizárólag a mellékletekkel együtt érvényes):

a) felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2021/2022. tanév első félévéről

b) igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) lakcímkártya másolata

További információk:

1. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első félévére vonatkozóan.

A felhívás kódja: BURSA-2022-A

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei:

https://emet.gov.hu/bursa-2022-a-felhivas-palyazok-reszere/

2. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A felhívás kódja: BURSA-2022-B

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 5.

Az alábbiakban elérhető a felhívás és mellékletei:

https://emet.gov.hu/bursa-2022-b-felhivas-palyazok-reszere/

Halásztelek, 2021. október 5.