Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

KSH nepszamlalas 2022 jegyzoi plakat ELF MIN

Meghívó

M E G H Í V Ó
Tisztelettel meghívom a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T
2022. szeptember 15-én, csütörtökön 10 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye:
Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)
Képviselő-testületi terem

NAPIRENDEK

1. Beszámoló az Önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


2. 2022. évi költségvetési rendelet IV. számú módosítása - rendeletalkotás
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


3. A háziorvosi körzetek megállapításáról szóló 19/2016 (VI.23.) önkormányzati rendelet
módosítása
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


4. Döntés a helyi építési szabályzatról szóló 3/2020. (II.27.) önkormányzati rendelet
módosításáról a 031/9, 031/10, 2651/3, 2653 helyrajzi számú ingatlanok tervezett szabályozási
vonallal lehatárolt területére vonatkozóan
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


5. Javaslat Halásztelek Város Önkormányzat teljes víziközmű vagyonának tulajdonjogi
átadására
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


6. Halásztelek Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlanok 2022. évi bérleti díjának
megállapítása
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


7. Javaslat a Halásztelek, 023/211, 023/212 hrsz-ú ingatlanok belterületbe csatolására
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


8. Süni Magánóvoda étkezési támogatás
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester


9. Javaslat a víziközmű rendszer (2023 – 2037 időszakra) Gördülő Fejlesztési Tervének
elfogadására.
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester


10. Javaslat tartós helyettes háziorvosra az I. sz. háziorvosi körzetben, valamint önkormányzati
álláshelyek bővítése
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

11. Halásztelki Humánszolgáltató Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának és Alapító
okiratának módosítása
Előterjesztő: Pergelné Lakatos Anita intézményvezető


12. Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.
évi fordulójához
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester


13. Az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Urbán Miklós Zoltánné intézményvezető


14. A Halásztelki Tündérkert Óvoda éves nyitvatartási idejének meghatározása
Előterjesztő: Urbán Miklós Zoltánné intézményvezető

Zárt ülés:
1. Javaslat a 2314 Halásztelek, Posta köz 4. sz. 894/4. hrsz. alatti kivett iroda ingatlan
bérbeadására vonatkozó pályázat kiírására
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Halásztelek, 2022. szeptember 9.

Szabó Tibor
polgármester