Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Halásztelki Hírmondó áprilisi száma

Tisztelt Halásztelkiek!

Megjelent a Halásztelki Hírmondó 2022. áprilisi lapszáma.

A terjesztés a háztartásokba már megkezdődött, addig is az alábbi linkre kattintva olvashatják az aktuális újságot:

Halásztelki Hírmondó áprilisi száma

hirmondoi-fejlec-uj-2015.png

Tájékoztató Bölcsődei beiratkozásról

Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Humánszolgáltató Központ Tündérpalánta Bölcsőde 2022-2023-as nevelési –gondozási évre történő jelentkezési időszaka a következőképpen alakul:

Jelentkezés időpontja:2022.04.25-től -2022.04.29-ig

Jelentkezés módja: elektronikus formában a bolcsode.beiratkozas@halasztelek.hu email címen, illetve személyesen a bölcsődében 9.00-15.00-ig. A jelentkezési lap, a szükséges dokumentumok listája letölthető Halásztelek Város Önkormányzat honlapjáról, vagy személyesen átvehető hétköznapokon a bölcsődében./ 2314 Halásztelek, Iskola. u. 2./

A jelentkezéssel kapcsolatban további információt az alábbi telefonszámon kérhetnek:

06-20-215-7583, ill. 06-24-662- 968

Kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek részére 2022

Pályázati felhívás Civil szervezetek és egyházak részére

Az egyházi és civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 28/2021. (X.21.) számú önkormányzati rendelet és a 36/2022. (II.10.) számú Képviselő-testületi határozat alapján a 2022. évi Pályázati Felhívás március 10-zel kezdetét veszi.

A pályázati dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához nyújthatják be. A pályázathoz szükséges pályázati adatlap valamint a szükséges nyilatkozatok ide kattintva érhetőek el.

A pályázathoz csatolni kell:

 1. a civil szervezet 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és a bíróság általi bejegyzésről szóló jogerős végzését;
 2. az egyházi szervezet bíróság általi bejegyzéséről szóló jogerős végzést egyházfőhatósági igazolását;
 3. az egyházi és civil szervezet hatályos alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;
 4. az egyházi vagy civil szervezet által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve;

Amennyiben a pályázó a pályázati eljárás során döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, a pályázathoz csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Ksztv) 14.§-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, e pályázati felhívás 3. számú mellékletében meghatározott nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a Ksztv. 8. §-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, e pályázati felhívás 4.,5. számú mellékletében meghatározott közzétételi kérelmet.

Pályázat benyújtásának határideje: 2022 április 11.

Halásztelek, 2022 március 10.

Szabó Tibor

polgármester

Tájékoztatás az Önkormányzat zárva tartásáról

Tisztelt Halásztelkiek!

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy Technikai okok miatt 2022 március 18-án pénteken az önkormányzat zárva tart.

A következő ügyfélfogadási nap 2022 március 21. hétfő 8:00-18:00 ig a szokásos időpontban.

Megértésüket köszönjük.

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Értesítem a tisztelt partnereket, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a 023/194 helyrajzi számú ingatlant érintően részlegesen módosítani kívánja hatályos településrendezési eszközeit.

A VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ jelen felhívás mellékleteként

IDE kattintva olvasható

A tervdokumentáció államigazgatási egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint tárgyalásos eljárás keretében történik.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2017(XII.14.) önkormányzati rendelet 6.§ (3)-(4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 156.§‑ban, 157.§ (1) bekezdés c) pontjában, (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a partnerségi egyeztetés elektronikus úton kerül lefolytatásra.

Fentiek alapján kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, észrevételüket a

foepitesz@halasztelek.hu email címre elektronikus úton, vagy

a Polgármesteri Hivatal postai címére - 2314 Halásztelek, Kastély park 1. - juttassák el

a megadott határidőn belül.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indokolással ellátott véleményben lehet.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:

2022. 02.10-től – 2022. 02.24-én éjfélig

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

                                                                                                              

                                                                                                     Szabó Tibor

                                                                                                     polgármester

Meghívó a Képviselő-testület 2022 február 10-ei ülésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T

2022. február 10-én, csütörtökön 10:00 órakor

tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

Képviselő-testületi terem

:A teljes dokumentum itt olvasható és letölthető

Szabó Tibor polgármester

 

Megjelent a Halásztelki Hírmondó februári száma

Tisztelt Halásztelkiek!

Megjelent a Halásztelki Hírmondó 2022. februárii lapszáma.

A terjesztés a háztartásokba már megkezdődött, addig is az alábbi linkre kattintva olvashatják az aktuális újságot:

Halásztelki Hírmondó februári száma

 

hirmondoi fejlec uj 2015

Fejlődő város, fejlődő térség

 

FEJLŐDŐ VÁROS, FEJLŐDŐ TÉRSÉG

Évindító beszélgetés Bóna Zoltán országgyűlési képviselővel – riporter: Szilvay Balázs

                    A világjárvány okán 2021. meglehetősen nagy kihívások elé állította Magyarországot. Képviselőként és családapaként hogyan látja a tavalyi esztendőt?

                    2021. sem a közigazgatás, sem az egészségügyi szolgáltatás, sem az oktatás világában, de még az egyén és a család vonatkozásában sem volt könnyű év. Mégis azt gondolom, hogy mind a társadalom, mind Magyarország Kormánya jól vizsgázott abban a tekintetben, hogy megpróbált előre tekinteni, és a kialakult helyzetre megoldást találni. A különféle kormányzati döntések, akár előttünk vannak még, akár a következő hetekben, hónapokban realizálódnak, soha nem látott pozitív döntések, amelyek a társadalom minden szegmensét érintik.

                    2021-ben az év kifejezésének a család szót választotta a közmédia mellett működő Montágh Testület. Valóban nagyon sok szó esett tavaly a hírekben a családról, és ha az Ön által előrevetített intézkedésekről beszélünk, akkor jól sejtem, hogy ez idén sem lesz másként?

Bővebben: Fejlődő város, fejlődő térség

Országgyűlési választásokkal kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Halásztelkiek!

A köztársasági elnök 2022. április 3. napjára kiírta az országgyűlési választásokat, valamint a gyermekvédelmi népszavazás is ugyanezen a napon lesz. A választással kapcsolatos legfontosabb információk az alábbi linken érhetőek el.

https://vtr.valasztas.hu/

hirdetmeny jpg

Tájékoztató háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

Tisztelt Halásztelkiek!
2022.01.17-én délután Halásztelek Város Önkormányzata megkapta a működési engedélyt a IV.számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására.
Elérhetőségek:
haziorvos04@gmail.com
06-24-212-729
2022.01.19-én, szerdán kezdődik a rendelés.
Kedden az asszisztensek telefonon tudnak felvilágosítást adni.

Meghívó képviselő-testület rendkívüli ülésére

Tisztelt Halásztelkiek!

Tisztelettel meghívom a képviselő-testület 2022 január 19-én, szerdán 14 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

Képviselő-testületi terem.

A meghívó és a napirendi pontok IDE kattintva olvasható

Tájékoztatás

Tisztelt Halásztelkiek!

A IV. háziorvosi körzet (Halásztelek, Kisgyár utca 2.) feladatellátási szerződését dr. Gál Péter Zoltán felmondta, ennek értelmében felmondási ideje 2022.01.13. nappal lejár.

2022.01.14-től a körzet háziorvosi tevékenységét már nem ő látja el.

Kérjük doktor úr döntését fogadják el.

A körzet orvosi ellátásának biztosítására Halásztelek Város Önkormányzata feladatellátási szerződést kötött háziorvosokkal, beadta a működési engedély módosítása iránti kérelmet, jelenleg folyamatban van az engedélyeztetés.

Kérjük 2022.01.14-én pénteken keressék Halásztelek többi körzetében aktuálisan rendelő háziorvosokat receptfelírás, sürgős orvosi ellátás kapcsán (javasoljuk a telefonos egyeztetést az orvosokkal).

Az aktuális rendelési időről 2022.01.17-én (hétfőn) adunk tájékoztatást, amint megkapja az Önkormányzat a működési engedélyt.

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Értesítem a tisztelt partnereket, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a 054/5, 6053/11 és 6201 helyrajzi számú ingatlanokat érintően részlegesen módosítani kívánja hatályos településrendezési eszközeit.

A VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ jelen felhívás mellékleteként 

IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL

A tervdokumentáció államigazgatási egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint tárgyalásos eljárás keretében történik.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2017(XII.14.) önkormányzati rendelet 6.§ (3)-(4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 156.§‑ban, 157.§ (1) bekezdés c) pontjában, (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a partnerségi egyeztetés elektronikus úton kerül lefolytatásra.

Fentiek alapján kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, észrevételüket a

foepitesz@halasztelek.hu email címre elektronikus úton, vagy

a Polgármesteri Hivatal postai címére - 2314 Halásztelek, Kastély park 1. - juttassák el

a megadott határidőn belül.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indokolással ellátott véleményben lehet.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:

2022. 01. 11-től – 2022. 01. 25-én éjfélig

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

                                                                                                              

                                                                                                     Szabó Tibor

                                                                                                     polgármester

2022 - es ünnepi munkarend és zöldhulladék begyűjtés

Tisztelt Halásztelkiek!

Az ARIES Kft. 2022. évi ünnepi munkarendje és a zöldhulladék begyűjtés tervezett időpontjai az alábbi linkre kattintva érhető el:

Ünnepi munkarend és zöldhulladék begyűjtés

Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezése

2022 tavaszán országgyűlési képviselő-választás lesz. A Halásztelki Választási Iroda a szavazás sikeres lebonyolítása érdekében szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja. Olyan személyeket keresünk, akik lendületesek fáradhatatlanok, hiszen a szavazatszámláló bizottságok feladata a szavazás lebonyolítása, majd a szavazatok megszámlálása, ami nem ritkán azt jelenti, hogy egyhuzamban kb. 20-22 órán keresztül kell koncentrálni, dolgozni. A bizottsági tagokat a feladatik ellátásáért tiszteletdíj illeti meg.

A szavazatszámláló bizottság tagja lehet, aki:

-          a 18. életévét betöltötte;

-          magyar állampolgár;

-          Halásztelken lakcímmel rendelkezik;

-          van választójoga és

-          nem tartozik a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Bővebb felvilágosítást kérni Klauszné Kerekes Máriától a 0624 517-260 (112 mellék) telefonszámon, jelentkezni a kerekes.maria@halasztelek.hu emailcímen lehet.

dr. Mészáros Zoltán HVI vezető

Koronavírus elleni védőoltás

Tisztelt Halásztelkiek!

Nyitrainé Dr. Gyöngyösi Gabriella  háziorvosnál az alábbi időpontokban lehet felvenni a koronavírus elleni védőoltást.

Nyitrainé Dr. Gyöngyösi Gabrielle háziorvosi rendelőjében: 

2022.január 21-én pénteken 14-18 óráig

2022.január 22-én szombaton 10-18 óráig       

Cím:  2314 Halásztelek Kisgyár u. 37.

Telefon: 06 24 474 313

Kibővült könyvtári nyitvatartás

Tisztelt Halásztelkiek!

A Városi Könyvtár az alábbi kibővített nyitvatartással várja az olvasni vágyókat.

Hétfő:         10:00 - 19:00

Kedd:         10:00 - 17:00

Szerda:       10:00 - 17:00

Csütörtök:10:00 - 18:00

Péntek:       10:00 - 16:00

Szombat:   10:00 - 13:00

Elérhetőségeink:

Cím:  2314, Halásztelek Erkel Ferenc utca 2-4

Telefon: 06/20-588-9487

Email:  halasztelekkonyvtar@gmail.com

Online-könyvtár:    http://remote.halasztelek.hu:54322/

Koronavírus elleni védőoltás

Tisztelte Halásztelkiek!

Dr. Füredi Béla és Dr. Fodor József háziorvosoknál az alábbi időpontokban lehet felvenni a koronavírus elleni védőoltást.

Dr. Füredi Béla háziorvosi rendelőjében:

2022.január 21-én pénteken 14-18 óráig

2022.január 22-én szombaton 10-18 óráig       

Cím:  2314 Halásztelek Dózsa György út 14.

Telefon: 06 24 474 112

 

Dr Fodor József háziorvosi rendelőjében:

2022.január 14-én pénteken 14-18 óráig

2022. január 15-én szombaton 10-18 óráig 

Cím: 2314 Halásztelek, Posta köz 1.

Telefon: 06 24 474 108

Véradás a Márai Sándor Közművelődési Intézményben

Kedves Véradók!

Értesítem Önöket, hogy 2022. január 18-án, kedden 13:00-18:00 óra között véradást szervezünk.

A véradás helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény

                              2314 Halásztelek, Szent László tér 1.

A véradás napján igyanak legalább 2 liter folyadékot, és hozzák el eredeti TAJ-, lakcím kártyájukat és személyi igazolványukat! Két véradás között 56 napnak el kell telnie az Önök egészsége érdekében, ha ez megtörtént ismét nyújthatnak segítséget ezen a módon.

A járványügyi helyzetre való tekintettel maszk viselése kötelező a véradáson, illetve ha 14 napon belül külföldön tartózkodott vagy tüneteket produkál (köhögés, íz- és szaglás érzékelés elvesztése, 37,4 Celsius foknál magasabb testhőmérséklet, torokfájás) vagy ha pozitív Covid-19 teszttel rendelkezik, nem léphet be a véradás helyszínére. Védettségi igazolvány nem feltétele a véradáson való részvételnek.

Megértésüket köszönjük!

Segítsenek, hogy segíthessünk!

Szeretettel Várunk Mindenkit!

Véradásszervezők

Igazgatási szünet a Polgármesteri Hivatalban

Ezúton értesítem a tisztelt lakosságot, hogy a Halásztelki Polgármesteri Hivatal, Halásztelek Város Önkormányzata Polgármesterének 5/2021. (II.11.) számú önkormányzati rendelete alapján 2021. december 27. napjától – 2021. december 31. napjáig igazgatási szünetet tart.

Az igazgatási szünet utáni első ügyfélfogadási napon

2022. január 03-án (hétfőn)
már a szokásos munkarendben várjuk ügyfeleinket.

A Hivatal dolgozóinak nevében is köszönöm megértésüket és türelmüket.

dr. Mészáros Zoltán
jegyző