Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

KSH nepszamlalas 2022 jegyzoi plakat ELF MIN

Aktuális hírek

Gyásznap és összetartozás

2021.június 4. délután fél öt.

A harangok ebben az időpontban a Trianoni diktátum mélységes gyászára emlékeztetnek.A döntés hazug és igazságtalan volt 1920-ban,amelynek következtében Magyarország kétharmad részét a hazánkat körülvevő országokhoz csatolták.

 Trianon Halasztelek 2021

 

A diktátum aláírásával sok millió magyar honfitársunk önhibáján kívül, születése helyén egy idegen ország polgáraként ébredt. Az esemény óta eltelt 101 esztendőben sokan megtapasztalhattuk, akik jártunk az elszakított nemzetrészeken, az ott élő magyar emberek példamutatását a megmaradásra. 
Mi anyaországi magyarok hús-vér valóságként élhettük meg összetartozásunkat. 
S íme a harangok itt és most, nemcsak a gyászra emlékeztetnek, hanem mint a harang ősi hívó szava, a hívek egybegyűjtését is jelentik.

Soha nem volt nagyobb szükségünk erre a hívogató harangszóra, mint most. 
Megemlékezésünk Halásztelken is felhívás, hogy ne felejtsük el, mi történt.
Emlékezzünk,d e mutassuk is meg, hogy az összefogás ,az eggyüvétartozás erős kapocs, amely átlép kierőszakolt határokat, erőt ad mindenkori küzdelmeinkben.

Vörösmarty szavaival élve:"..annyi balszerencse közt, oly sok viszály után, megfogyva bár, de törve nem, él nemzet e hazán..."

Köszönetünket fejezzük ki a megemlékezésen részt vevő előadóknak, a megemlékezés helyszínét sok év óta méltóképpen feldíszítő társunknak, a szervezőknek és a halásztelki embereknek, akik fontosnak tartották személyes jelenlétükkel is kifejezni összetartozásunkat.

Szlovák Terézia, Halásztelki Civil Társaság