Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

KSH nepszamlalas 2022 jegyzoi plakat ELF MIN

Aktuális hírek

Álláspályázat- Közművelődési előadó munkakör betöltésére

Halásztelek Polgármesteri Hivatal a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
Halásztelek Polgármesteri Hivatal:

Közművelődési előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

Halásztelek Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Halásztelek Polgármesteri Hivatal

közművelődési előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2314 Halásztelek, Kastély park 1.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• Ellátja a polgármesteri és alpolgármesteri tisztséghez kapcsolódó ügyviteli, szervezési, reprezentációs, koordinációs és kommunikációs feladatokat. • Városi rendezvények koordinálása, szervezése, lebonyolítása. • Városi ünnepségek szervezése, lebonyolítása. • Kapcsolattartás a testvérvárosi településekkel és társadalmi szervezetekkel • Folyamatos kapcsolattartás és koordinálás a képviselőkkel és a bizottságokkal, a Polgármesteri Hivatalhoz tartozó intézményekkel, a médiával és a városban működő civil szervezetekkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

         Magyar állampolgárság,

         Cselekvőképesség,

         Büntetlen előélet,

         Egyetem, vagy főiskolai végzettség,

         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

         Felhasználói szintű Levelező rendszerek (LotusNotes, Outlook),

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

         6 hónap próbaidő

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

         Fényképes, szakmai önéletrajz (a 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján

         Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata

         30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy nyilatkozat, a pályázat elnyerése esetében az erkölcsi bizonyítvány kikéréséről

         Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról, illetve arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők megismerhetik a pályázó anyagát

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. december 2.

A pályázatok benyújtásának módja:

         Postai úton, a pályázatnak a Halásztelek Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2314 Halásztelek, Kastély park 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 4/2021 , valamint a munkakör megnevezését: közművelődési előadó.

         Elektronikus úton Taligásné Kovács Viktória részére a taligasne.viktoria@halasztelek.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. december 3.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

         halasztelek.hu - 2021. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a halasztelek.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. november 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.


https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=isve4rjmf4