Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

KSH nepszamlalas 2022 jegyzoi plakat ELF MIN

Aktuális hírek

HIRDETMÉNY

HIRDETMÉNY

Tájékoztatom, az egyeztetési eljárásban rész venni kívánó Partnereket, hogy Önkormányzatunk a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) VI. fejezetében foglalt eljárásrendnek megfelelően a város településfejlesztési tervének készítését megkezdte.
   
A Korm. rendelet 29/A. § (2) – (3) bekezdése, valamint a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2017(XII.14.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése szerint tájékoztatom a véleményezési eljárásban részt venni kívánó Partnereket, hogy Halásztelek Város új településfejlesztési tervének készítéséről online lakossági fórumot (tájékoztatót) tartunk

2021. december 15-én 13.00 órától 16.00 óráig.

A lakossági fórumon, illetve az attól számított 8 napon belül a partnerek a településfejlesztési tervvel kapcsolatosan javaslatokat, észrevételeket tehetnek a foepitesz@halasztelek.hu email címen elektronikus úton, vagy a Polgármesteri Hivatal postai címére - 2314 Halásztelek, Kastély park 1. - küldött levélben.


Az állami főépítész részére kiküldött előzetes tájékoztató IDE kattintva elolvasható:
   
   
   
Szabó Tibor
polgármester