Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Meghívó Képviselő-testületi ülésre - 2016.12.14.

 

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T
2016. december 14-én, szerdán 14,00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár
Liszt Ferenc Hangversenyterem
(2314 Halásztelek, Erkel F. u. 2-4.) 

meghivok testuletire

 

Napirend előtt:

Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

NAPIRENDEK:

1. Rendeletalkotás az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2. a) A településképi véleményezési eljárásról szóló 11/2013.(V.02.) önkormányzati rendelet mó-dosítása (rendeletalkotás, írásos)
b) A településképi bejelentési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása (rendelet-alkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

3. Önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjak felülvizsgálata (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4. Köztisztviselők illetménykiegészítése 2017. évre (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5. Költségvetést meghatározó döntések
a) Köztisztviselői illetményalap megállapítása 2017. évre (rendeletalkotás, írásos)
b) Pénzügyi ügyintéző, illetve közterület-felügyelő létszám bővítése (írásos)
c) Városüzemeltetés munkavállalóinak HATE Kft-be történő átadása (írásos)
d) Javaslat a Polgármester illetményének megállapítására (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6. a) Halásztelek, hrsz.: 3058/12 alatti kivett út telkének önkormányzati tulajdonba vétele (írá-sos)
b) Halásztelek, hrsz.: 3058/18 alatti kivett út telkének önkormányzati tulajdonba vétele (írá-sos)
c) Halásztelek, Iskola u. 114, hrsz.: 2036/2 alatti kivett magánút telkének önkormányzati tu-lajdonba vétele (írásos)
d) Halásztelek, Iskola u. 117, hrsz.: 2026/2 alatti kivett magánút telkének önkormányzati tu-lajdonba vétele (írásos)
e) Halásztelek, Dózsa György u. 142, hrsz.: 2067/2 alatti kivett magánút telkének önkor-mányzati tulajdonba vétele (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

7. Halásztelek Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8. Halásztelki Tündérkert Óvoda Alapító Okiratának módosítása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

9. Javaslat a Képviselő-testület 2017. évi munkatervére (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester


Halásztelek, 2016. december 8.


Szentgyörgyi József polgármester

A teljes meghívó letölthető INNEN.