Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Helyi ADÓ hírek - 2017. február

Tájékoztatjuk a lakosságot, az egyéni vállalkozókat és a cégeket, hogy
a 2017. I félévre esedékes helyi adókat és a gépjárműadót 2017. március 16-ig kell befizetni.

helyi ado hirek


Az értesítéseket és határozatokat legkésőbb 2017. március első hetében postázzuk.
A befizetéseket az alábbi számlaszámokra kell teljesíteni. 

Építményadó számla: 10400195-49575251-49551020
Iparűzési adó számla: 10400195-49575251-49551044
Eljárási illeték számla: 10400195-49575251-49551037
Telekadó beszedési számla: 10400195-49575251-49551109
Késedelmi pótlék számla: 10400195-49575251-49551068
Gépjárműadó beszedési számla: 10400195-49575251-49551099
Talajterhelési díj: 10400195-49575251-49551075
Helyi Jövedéki adó: 10400195-49575251-49551161
Bírság: 10400195-49575251-49551051

 

Helyi adórendelet módosítás miatti változások


Az építményadó és telekadó mértéke a rendelet módosítása során nem változott, a 2015.01.01-el bevezetett kedvezmények kerültek kivezetésre 2017.01.01-es hatállyal.

Talajterheléssel kapcsolatos információk

Bevallás benyújtására kötelezett az a magánszemély, vagy vállalkozás a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) és a 26.§ (4) bekezdése alapján, aki/amely nem rendelkezik csatorna rákötéssel.

A 2016. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól mentesül az a kibocsátó, aki az üzembe helyezett közcsatornára 2016.12.31. napjáig ráköt.

(1) A Fővárosi Vízművek Zrt. (a továbbiakban: közszolgáltató) köteles a kibocsátó megkeresésére 15 napon belül díjmentesen, írásban adatot szolgáltatni

a) a kibocsátó részére szolgáltatott víz éves mennyiségéről, m3-ben,
b) arról, hogy az adott ingatlan esetében a szennyvízcsatorna rákötés megtörtént-e, vagy sem, a rákötésnek van-e műszaki akadálya,
c) a locsolási kedvezmény alapján a locsolásra felhasznált víz mennyiségéről, m3-ben,
(2) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére az (1) bekezdésben foglaltakon túl a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról is adatot szolgáltat.


A bevallást az önkormányzati adóhatóság által erre a célra rendszeresített bevallási nyomtatványán 2017. március 31-ig kell bevallani és Halásztelek Város Önkormányzatának 10400195-49575251-49551075 számú talajterhelési díj számlájára kell megfizetni.

Ügyfélfogadási rend  

  Ügyintézők ügyfélfogadási rendje Pénztár
hétfő 13:00 - 18:00 13:00 - 17:30
kedd Nincs ügyfélfogadás Nincs ügyfélfogadás
szerda 08:00 - 12:00 és 13:00 - 16:30 08:00 - 11:00 és 13:00 - 16:00
csütörtök Nincs ügyfélfogadás Nincs ügyfélfogadás
péntek 08:00 - 12:00 Nincs ügyfélfogadás


Köszönjük az együttműködést!