Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Meghívó - Képviselő-testület ülésére valamint a HATE Kft. taggyűlésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom
2017. április 26-án, szerdán 14,00 órakor tartandó

HATE Kft. taggyűlésére,
valamint a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T ülésére

Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár
Liszt Ferenc Hangversenyterem
(2314 Halásztelek, Erkel F. u. 2-4.)

 

meghivok testuletire

HATE Kft. TAGGYŰLÉS

A HATE Kft. 2016. évi beszámolója (írásos)
(HATE Kft. „v.a.” 2016. 01.01-10.31., HATE Kft. 2016. 11.01-12.31.)
Előterjesztő: Szentgyörgyi Károly ügyvezető

 

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSE

Napirend előtt:

Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

NAPIRENDEK

1. Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségé-nek teljesítéséről (szóbeli)
Előterjesztő: Hanfeldt István Ügyrendi Bizottság elnöke

2. Beszámoló a 2016. évi költségvetés teljesítéséről (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

3. 2017. évi költségvetési rendelet I. sz. módosítása (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

4. Rendelettervezet a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 5/2015.(II.12.) önkor-mányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5. Halásztelek, Kempelen Farkas utca (054/36) szabályozásának hatályon kívül helyezé-se, az utca megszüntetése (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

6. Javaslat a 2972/14 hrsz. alatti utca elnevezésére – Ilona köz (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

7. Javaslat a 6053/25 hrsz. alatti utca elnevezésére – Bíró László utca (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

8. 2314 Halásztelek, Diófasor utca 60/a, 07/16 hrsz. alatti külterületi telek belterületbe vonási kérelme (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

9. A Szigetszentmiklós Városi Rendőrkapitányság vezetőjének beszámolója a 2016. évben
végzett tevékenységéről (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester és
Szigetszentmiklós rendőrkapitánya

10. Beszámoló a 2016. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

11. Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár házirendje (írásos)
Előterjesztő: Máté Zsuzsanna mb. intézményvezető

12. Tájékoztató az egészségügyi alapellátás, valamint a házi orvosi ellátás 2016. évi mű-ködéséről (írásos)
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia Szociális Bizottság elnöke

13. Tájékoztató a városi központi orvosi ügyelet 2016. évi ellátásáról (írásos)
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia Szociális Bizottság elnöke

14. Javaslat a Tündérpalánta Bölcsőde nyári zárva tartására (írásos)
Előterjesztő: Svelán Tímea HHSZK intézményvezető

15. Helyi civil szervezetek 2017. évi pályázatának elbírálása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

16. Határozati javaslat – pályázati önrész biztosítására (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

17. A 2314 Halásztelek, Merkúr u. 3086/1 hrsz; Merkúr u. 26. 3086/2 hrsz; Merkúr u. 24. 3086/3 hrsz; Merkúr u. 22. (3086/4 hrsz) alatti önkormányzati ingatlanok eladása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Halásztelek, 2017. április 20.


                                                                                                       Szentgyörgyi József

                                                                                                           polgármester