Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Meghívó - Képviselő-testület ülésére (2017.05.24.)

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom 

a K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T
2017. május 24-én, szerdán 14,00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár
Liszt Ferenc Hangversenyterem
(2314 Halásztelek, Erkel F. u. 2-4.)

Napirend előtt:
Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

meghivok testuletire

 

 

NAPIRENDEK

1. Rendelettervezet az önkormányzat vagyonáról és a vagyonhasznosítás szabályairól (rendeletal-kotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2. ELOHIM Kft. beszámolója a 2016. évi tevékenységéről (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2016. évi hatósági munkájáról (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4. A 2016. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelése (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5. A Halásztelki Tündérkert Óvodában 2017/2018. nevelési évben indítandó csoportok számának meghatározása - A 2017/2018 évi beiratkozás tapasztalatai (írásos)
Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető

6. Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

7. Útleadások (írásos)
- Halásztelek, Semmelweis u. 1, hrsz.:6015/1 (VOJ-BAU Kft.)
- Halásztelek, Akácos u., hrsz.:3605/1 (Vaskóné Szabó Erika)
- Halásztelek, Ilona u., hrsz.:6002/5 (Nagy József)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Zárt ülés

1. Kitüntetések és Díjak adományozása (szóbeli, pedagógus)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Halásztelek, 2017. május 18.