Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Meghívó HATE Kft. taggyűlésére, valamint Képviselő-testületi ülésre

M E G H Í V Ó

meghivok testuletire


Tisztelettel meghívom
2017. október 18-án, szerdán 14,00 órakor tartandó

HATE Kft. taggyűlésére,
valamint a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Kastély épület 2314 Halásztelek, II. Rákóczi Ferenc út 68.)
Polgármesteri Iroda

HATE Kft. TAGGYŰLÉS

1. Döntés a HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. társaság felügyelő bizottsági tagjairól, székhely és telephely változásról (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS

NAPIRENDEK

1. Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő – 2314 Halásztelek, Mária u. 1346/33
hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 92 nm területű – ingatlan eladásáról (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

2. Döntés az Önkormányzati tulajdonban lévő 2314 Halásztelek, 2761 hrsz, 2762 hrsz és a 2765 hrsz ingatlanok nyílt licites értékesítéséről (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

3. Döntés elővásárlási jog lemondásról és bérleti szerződés hozzájárulásról (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

4. Javaslat pályázat benyújtására – „Önkormányzati tulajdonú óvodai ellátást nyújtó intézmények fejlesztése Pest megyében” (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

5. Döntés a Hunyadi Mátyás Általános Iskola bővítése tárgyában meghirdetett közbeszerzés pótmunkájáról, és opciós műszaki tartalom megrendeléséről (írásos, később kerül kiküldésre)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester


Halásztelek, 2017. október 12.

 

Szentgyörgyi József
polgármester