Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Meghívó - Képviselő-testület ülésére (2018.03.21.)

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T
2018. március 21-én, szerdán 14,30 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)
Polgármesteri Iroda

Napirend előtt:

Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

NAPIRENDEK

1. 2017. évi költségvetési rendelet IV. sz. módosítása (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

2. Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló rendelet megalkotá-sára (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló ren-delet megalkotására (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díjának 2018. évre történő meghatározása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások intézményi térítés díjának 2018. évre történő meghatározása(írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

6. Javaslat területi ellátási kötelezettségű vegyes fogorvosi praxis átruházásával kapcsolatos döntések meghozatalára (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7. Döntés iskolafogászati praxis működtetési jogának átvételéről (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

8. Beszámoló a 2017. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

9. Beszámoló a 2017. évben végzett közművelődési tevékenységről, a Városi Könyvtár 2017. évi működéséről, tervek a 2018. évre vonatkozóan (írásos)
Előterjesztő: Máté Zsuzsanna mb. intézményvezető

10. Javaslat a Halásztelek Város Önkormányzata által fenntartott Márai Sándor Közművelődé-si Intézmény és Városi Könyvtár a 2018. évben meghirdetésre kerülő magasabb vezetői meg-bízásokkal kapcsolatos pályázati eljárás megindítására (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

11. Javaslat a Halásztelek Város Önkormányzata által fenntartott Tündérkert Óvoda 2018. évben meghirdetésre kerülő magasabb vezetői megbízásokkal kapcsolatos pályázati eljárás megindítására (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

12. A Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskolát érintő átszervezések véleményezése (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

13. Egyebek

Halásztelek, 2018. március 14.

Szentgyörgyi József
polgármester