Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Meghívó - Képviselő-testületi ülésre 2018.06.20.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T
2018. június 20-án, szerdán 14,00 órakor tartandó ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)
Polgármesteri Iroda

meghivok testuletire

 

 


Napirend előtt:

Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)
Előadó: Szentgyörgyi József polgármester


NAPIRENDEK

1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet módosítására (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

2. Javaslat az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

3. A Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár intézményvezetői pályázatá-nak elbírálása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

4. A Halásztelki Tündérkert Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

5. Belterületbe vonások, utak önkormányzati tulajdonba vétele, területrendezések (írásos)
a) Halásztelek, Akácos u, hrsz.:054/65 alatti ingatlan belterületbe vonása – Nagy Ernő
b) Halásztelek, Tejút utca 3084/2 és 3084/3 hrsz. alatti kivett közút telkének önkormányzati tulajdonba vétele - TINDA-BAU Kft.
c) Halásztelek, Dózsa György utca 2059/2 hrsz. alatti kivett közút telkének önkormányzati tulajdonba vétele – Balla Olivér
d) Halásztelek, Ilona u., hrsz.:6001 alatti kivett közút megnevezésű ingatlan és a hrsz.:6137 alatti kivett beépítetlen ingatlan telekhatár rendezése – László György
e) Halásztelek, Szamóca utca, hrsz.:4104 alatti közterület területrendezése telekalakítással – Csizmadia Csaba
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

6. Közbeszerzési Szabályzat elfogadása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7. Rendelkezés polgármesteri - alpolgármesteri jogalap nélkül kifizetett illetmény és költségtérí-téséről (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8. Egyebek
- Dr. Taghipourasghari Mohammadhassan fogorvos kérelme


Halásztelek, 2018. június 14.


Szentgyörgyi József
polgármester

 

A letölthető változatért kattintson IDE.