Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Meghívó - Képviselő-testületi ülésre 2018.11.04.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T

2018. november 14-én, szerdán 14,00 órakor tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)
Polgármesteri Iroda

meghivok testuletire

 

Napirend előtt:

Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban)

Előadó: Szentgyörgyi József polgármester

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)

Előadó: Szentgyörgyi József polgármeste

Napirendek:

1. 2018. évi költségvetési rendelet módosítása (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

2. Rendelettervezet a köztisztviselők 2019. évi illetménykiegészítéséről (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3. Rendelettervezet a köztisztviselők 2019. évi illetményalapjáról(rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4. Képviselői önálló indítvány a pénzbeli és természetben nyújtható szociális ellátásokról szóló 4/2018.(III.22.) önkormányzati rendelet módosítására (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Végváriné Nyíri Lídia képviselő

5. Javaslat a 3052 hrsz., 3051/8 hrsz. és 3053/8 hrsz., valamint a 3065 hrsz. alatti utcák elnevezésére(rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

6. Beszámoló a helyi adóbevételek 2018. I-III. negyedéves alakulásáról, és a helyi adórendelet hatályosulásáról (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7. Halásztelek Város Önkormányzat tulajdonában lévő – 2314 Halásztelek, Somogyi B. u. 55. – ingatlan bérbe adása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8. Halásztelek Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2019. évi bérleti díjának megállapítása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

9. Önkormányzati rendeletben szabályozott térítési díjak felülvizsgálata (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

10. Konyhai létszám bővítése (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

11. Halásztelek 3. sz. háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására vonatkozó megbízási szerződés (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

12. Halásztelek, Akácos utca 054/214 hrsz. alatti külterületi, kivett szántó megnevezésű ingatlan belterületbe vonása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

13. Halásztelek, Ilona utca 19. és a László utca 14. közötti területen a 042/37 hrsz. és 042/41 hrsz. alatti külterületi, kivett magánút alatti külterületi, kivett szántó megnevezésű ingatlan, valamint a 042/38 hrsz. és 042/39 hrsz. belterületbe vonása (írásos)

Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

14. Halásztelek, Diófasor utca 07/25 hrsz. alatti külterületi, kivett gyümölcsös és gazdasági épület megnevezésű ingatlan belterületbe vonása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

15. A telekalakítással létrejött Halásztelek, Diófasor utca 54. 07/31 hrsz. alatti magántulajdonú „kivett magánút” önkormányzati tulajdonba adása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

16. Halásztelek Város Szabályozási Tervében a II. Rákóczi Ferenc út 130. 2741/1 hrsz. alatti ingatlan Gksz-4 jelű Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezeti besorolásának módosítása Vt-SZ/4 jelű Településközpont vegyes területek övezetre, valamint a II. Rákóczi Ferenc út 130. 2741/2 hrsz. alatti közűt önkormányzati tulajdonba vétele (írásos)

Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

17. Halásztelek, Csillag utca 3092 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan részbeni eladása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

18. Halásztelek, Kisgyár utca 56. 853/3 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan eladása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

19. Halásztelek, Malonyai utca 54. 2434/27 hrsz. alatti önkormányzati ingatlan eladása (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

20. Halásztelek Város Szabályozási Tervében a Latinovits Zoltán utca 2735 hrsz. és 2736 hrsz. alatti ingatlanok Gksz-4 jelű Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató övezeti besorolásának módosítása Vt-SZ/4 jelű Településközpont vegyes területek övezeti besorolásra – elvi hozzájárulás (írásos)
Előterjesztő: Szentgyörgyi József polgármester

Halásztelek, 2018. november 7.

 

Szentgyörgyi József

polgármester