Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Lakossági Fórum Meghívó - 2019.02.25.

lakosagi forum hesz 2019

Halásztelek Város Önkormányzata 2019. február 25-én 17:00-tól Lakossági fórumot tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívja a város lakóit és az érdekelteket.

A lakossági fórum helyszíne:
Halásztelek, Kastély park 1. - Városháza díszterme

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 38. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően tájékoztatom, hogy Halásztelek város képviselő-testülete a településfejlesztési elképzelések alapján elkészítette településfejlesztési koncepciójának és településrendezési eszközeinek egyeztetési dokumentációját.

A lakossági fórumon bemutatásra kerül a településrendezési eszközök eljárásra bocsájtott tervezete, melynek véleményezésére lehetőséget biztosítunk az érdekeltek számára.

A partnerek és a lakosság a lakossági fórumon szóban véleményt nyilváníthatnak. A lakossági fórumot követő 8 napon belül, valamint a hirdetmény közzétételétől számított 8 napon belül pedig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:

a) papíralapon a Polgármesternek címezve, Halásztelek Város Önkormányzata címére (2314. Halásztelek, Kastély park 1.) vagy,
b) elektronikus levélben a pelenyi.dora@halasztelek.hu címre történő megküldéssel.

Vegyen részt Ön is a lakossági fórumon, és tegye meg javaslatait!

Ide kattintva letöltheti Halásztelek Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának munkaközi dokumentációját, valamint a tervlapok aktuális állapotát.

 

Szentgyörgyi József
polgármester