Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Halásztelek zajtérképe - 2019.

A zajvédelem és a nyilvánosság Halásztelken 

Mindennapjaink egyik legelterjedtebb környezeti ártalma a zaj, amellyel sajnos érdemben nagyon keveset foglalkozunk. Pedig nincs olyan magyarországi lakóhely, ahol ne jelentkezne emberre ható, nem kívánatos zajterhelés.

Talán azért is, mivel a zaj az egy láthatatlan szennyezés: nem érzékeljük úgy, mint egy füstölgő kéményt, avagy hulladékhegyet, szennyezett vízfelületet. Talán nem is vesszük észre – pedig egyre inkább jelentkezik az az egészségkárosító hatás, amely egész szervezetünkre, annak működésére kihat.

A környezeti zaj okozta terhelésre, zavarásra szinte észrevétlenül reagálunk: pl. becsukjuk az ablakokat, nem használjuk az erkélyt, hangosabbra állítjuk a rádiót, TV-t. Elégedetlenebbé, passzívabbakká vagy éppen agresszívebbé válunk, megváltoznak társadalmi életünk indikátorai (pl. elköltözünk, megnő a kórházi kezelések és a gyógyszerfogyasztás száma, nő a balesetek gyakorisága) és negatív hangulatváltozás lesz úrrá rajtunk (kedvetlenebbek, boldogtalanabbak, depresszióra hajlamosak leszünk).

zajterkep kep

Az ezredfordulón szakemberek felismerték, hogy nem elegendő a zajforrások (autók, gépek) fokozatos zajcsökkentése, hanem a nagyvárosok, autópályák és repülőterek környezetében előforduló zaj is kezelni kell. A 2002-ben megalkotott szabályozás, amelyet Magyarország 2004-ben honosított, új alapra helyezte a környezeti zajvédelmet.

Ezen szabályozás legfőbb eleme és lényege, hogy első lépésben ún. stratégiai zajtérképeket kell készíteni a nagyvárosi agglomerációkra, nagy forgalmú közutakra, vasútvonalakra, nagy forgalmú repülőterekre.

Ezek a zajtérképek térinformatikai rendszerben jelenítik meg a meglevő zajterhelést, a nem kívánatos konfliktushelyzeteket (azaz a túllépés mértékét), továbbá a túllépéssel érintett lakosság, valamint érzékeny intézmények (kórházak, iskolák stb.) számát is.

Ma már minden magyarországi nagyváros (100 ezer lakos felett), illetve Budapest és vonzáskörzete is rendelkezik stratégiai zajtérképpel, amelyek az uniós előírások szerint készültek. (Az utolsó megújítás 2018-ban történt meg, és a zajtérképek a www.zajterkepek.hu oldalon érhetőek el.)

A zajtérképek nem csak a szakértők számára adnak információkat. A színes térképi megjelenítés a laikus számára is könnyen érthetően mutatja be a környezeti zajállapotot. Lehetővé teszi a széles körű nyilvánosság számára is, hogy objektív és megbízható adatokra épülten hasonlítsunk össze meglevő helyzeteket, értékeljünk bizonyos tervezett változások hatását.

A „zajtérképek” nem csak zajterhelési adatokat tartalmaznak, hanem elkészülésével olyan lakossági érintettségi adatok is előálltak, amelyek bemutatják, hogy az adott település lakossága statisztikai mutatók szerint milyen mértékben terheltek környezeti zajjal. (5 dB-es sávokban tartalmazza ez az adatsor az érintett városlakók számát – egész napi és éjszakai időszakra külön-külön.)

Tehát arra a kérdésre, hogy milyen „zajos” a környezet, amiben élek, most már megbízható adatot találhatok.

A zajtérkép azonban csak első lépés a zaj elleni küzdelemben! A környezeti zajállapot ismeretében a probléma megoldása érdekében „intézkedési tervet” is ki kell dolgozni a meglevő kritikus helyzetek lehetséges kezelésére, megoldására. Ebbe a folyamatba a nyilvánosságot is be kell vonni!

Az intézkedési terv készítésére kötelezett városok, települések önkormányzatai a helyben szokásos módon teszik meg, hogy bevonják az intézkedési terv folyamatába a leginkább érintetteket, magukat a városlakókat. Vegyünk részt ebben a folyamatban!

Az elmúlt 5 év intézkedései:

 • Útfelújítási program,
 • Forgalomkorlátozó intézkedések
 1. nehézteher-forgalom korlátozása a II. Rákóczi Ferenc úton),
 • Csendes területek, fokozottan védett területek kijelölése.

A következő 5 év tervezett intézkedései:

 • Tervszerű útfelújítási program,
 • Sebességcsökkentő műtárgyak építése,
 • Gyalogátkelőhelyek létesítése,
 • Rendezvények a tököli repülőtér területén (egyeztetés),
 • Szemléletformálás, oktatás-nevelés,
 • A stratégiai zajtérkép adatbázisa üzemeltetési feltételeinek megteremtése.

Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy itt nem csak az önkormányzat kötelezettségéről, hanem egy lehetőségről is szó van, amellyel mindnyájunknak élni lehet és felelős polgárként élnünk is kell!

Városaink környezeti zajállapotának javítása és kezelése folyamatos erőfeszítéseket igényel. A zajtérképezés és az erre épülő intézkedési terv készítésének folyamata 5 évente kötelezően újra és újra végrehajtandó.

Halásztelek Város Képviselő testülete 2019. március 27-én elfogadta, a 2018. évben megújított központi stratégiai zajtérképre épülő Halásztelek Város Intézkedési Tervét, mely az alábbi linken teljes terjedelmében elolvasható, http://www.halasztelek.hu/phocadownload/muszaki-iroda/zajterkep-2019.pdf, illetve a teljes anyag egyeztetett időpontban megtekinthető az Önkormányzat hivatalában (Kardos Péter hatósági referens telefonszám: 06-24/518470).