Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Meghívó - Képviselő-testület ülésére 2019.11.27.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a
a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T
2019. november 27-én, szerdán 14,00 órakor tartandó ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)
Képviselő-testületi terem

cimer halasztelek uj 2015 11 w

Napirend előtt: Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban)
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóban)
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester


NAPIRENDEK

1. 2019. évi költségvetési rendelet IV. számú módosítása (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

2. A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelet 4. számú mellékletének módosítása – (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

3. Az 5/2018.(III.22.) Szociális rendelet módosítása a Nappali ellátás tekintetében (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

4. Beszámoló az Önkormányzat 2019. I-III. negyedévi gazdálkodásáról, (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

5. HATE Kft. Felügyelő Bizottsági tagok visszahívása (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

6. Beszámoló a helyi adóbevételek 2019. I-III. negyedéves alakulásáról, és a helyi adórendelet hatályosulásáról (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

7. Az Önkormányzat 2020. évi ellenőrzési tervének elfogadása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

8. 3085/4 hrsz. (Levelesi Mix) ingatlan önkormányzati tulajdonba adása (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

9. Halásztelek 1217/11. hrsz az ingatlan átminősítése GKSZ-4 övezetből LK-3 (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

10. Cservenka Róbert garázsbérlése (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

11. Halásztelek Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok 2020. évi bérleti díjának megállapítása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

12. Javaslat a halásztelki gyermek háziorvosi körzet átmeneti működtetésére (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

13. Döntés a 3. számú háziorvosi körzettel kapcsolatban
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

14. A Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás elfogadása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

15. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal történő együttműködési megállapodás elfogadása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

16. Halásztelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökének kérelme, Halásztelek Város Önkormányzat címerének használatára (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

17. A Képviselő-testület 109/2019. (IX.11.) számú határozatának módosítása, a mellékelt feladatellátási szerződés (Beszélj Velem Alapítvány) elfogadása (írásos)
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző

18. A Halásztelki Tündérkert Óvoda beszámolója 2018/2019. nevelési évről, a 2019/2020. évi munkaterve, tapasztalatok a beiratkozásról és a nyitvatartás meghatározása (írásos)
Előterjesztő: Urbán Miklósné óvodavezető

19. A Halásztelki Humánszolgáltató Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Idősek Klubja módosított szakmai programjának elfogadása (Írásos)
Előterjesztő: Svelán Tímea intézményvezető

20. Egyebek
a, Halásztelek 3087 hrsz., „Juhász -féle” ingatlan tulajdonjogának rendezése
Előterjesztő: Baloghné dr. Nagy Edit címzetes főjegyző


Halásztelek, 2019. november 21.

Szabó Tibor
polgármester