Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Meghívó - Képviselő-testület ülésére 2020.02.11.

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a
K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T
2020. február 11-én, kedden 15:00 órakor
tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)
Képviselő-testületi terem

cimer halasztelek uj 2015 11 w

Napirend előtt:
Beszámoló a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről (szóban)
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

NAPIRENDEK

1. HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

2. Saját bevételek, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

3. Halásztelek Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetése (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

4. A 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet megalkotása (rendeletalkotás, írásos)
Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán aljegyző

5. 2020. évi közbeszerzési terv elfogadása (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

6. HATE Kft-vel kötött Közhasznúsági Szerződés módosítása (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

7. HATE Kft. ügyvezetője (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

8. HATE Kft. Felügyelőbizottságának 2019. évi jelentése és 2020. évi munkaterve (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

9. Felügyelőbizottsági tag delegálása a Tököli Társulási Tanácsba (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

10. Javaslat a polgármester szabadságának 2020. évi ütemezésére (írásos)
Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán aljegyző

11. Halásztelki Hírmondó kiadása (írásos)
Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

12. A Halásztelki Tündérkert Óvodában 2020. év márciusától foglalkoztatott munkavállalók számának növelése 1 fő 4 órában foglalkoztatott megváltozott munkaképességű adminisztrátor státusszal (írásos)
Előterjesztő: Urbán Miklósné intézményvezető

13. Döntés a Halásztelki Tündérkert Óvoda nyári zárva tartásáról (írásos)
Előterjesztő: Urbán Miklósné intézményvezető

14. Döntés a Halásztelki Humánszolgáltató Központ Tündérpalánta Bölcsődéjének nyári zárva tartásáról (írásos)
Előterjesztő: Svelán Tímea intézményvezető

15. Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” felülvizsgálata (írásos)
Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán aljegyző

16. Halásztelki Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött „Együttműködési megállapodás” felülvizsgálata (írásos)
Előterjesztő: Dr. Mészáros Zoltán aljegyző

17. Beszámoló a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének teljesítéséről (írásos)
Előterjesztő: Mekker Attila, az Ügyrendi Bizottság elnöke

Halásztelek, 2020. február 5.

Szabó Tibor
polgármester