Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Aktuális hírek

Felhívás Óvodai Beiratkozásra

 Tisztelt Szülők!

A Halásztelki Tündérkert Óvodában a 2010/2021-es nevelési évre történő beiratkozás

2020. április 20. (hétfő)- április 24.(péntek)- ig
minden munkanap  8-18 óráig lesz
az intézmény székhelyén
(2314. Halásztelek, Óvoda utca 3.)
a vezetői irodában.

A beiratkozáshoz szükséges:

- a szülő személyazonosító igazolványa,
- a szülő lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TB kártyája, és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. Az illetékes eljárású járási hivatal – az egyházi és magán fenntartású intézmények esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, a negyedik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Ez a kötelezettség idén azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2017. szeptember 1. előtt születtek.
A kötelezettség teljesítéséért a szülő a felelős, a nem teljesítés szabálysértésnek minősül.


Az óvoda felvételi körzete Halásztelek közigazgatási területe.

Az óvoda felvételi döntésének határideje: 2020. május 24.
A határozat postázásának ideje legkésőbb: 2020. június 3.


A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül egyéni érdeksérelemre hivatkozva felül bírálati kérelem, jogszabálysértésre hivatkozással törvényességi kérelem nyújtható be írásban, Halásztelek Város jegyzőjének címezve, a Halásztelki Tündérkert Óvoda, 2314 Halásztelek Óvoda u. 3. A kérelem illetékmentes.
A beiratkozás hetében 10.30-11.30 –ig és 15.30-18.00.-ig szeretettel várjuk a leendő kis óvodásokat is, hogy a szülőkkel együtt, bekukkanthassanak az óvodai életbe, beszélgethessenek az óvónénikkel.


Halásztelki Tündérkert Óvoda nevelőtestülete és vezetője