Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Népesség

Tartalomjegyzék

Népmozgalmi adatok Halászteleken 2004-2005 közt

A megelőző népszámlálás óta számított vándorlási különbözet 1990-ben -456 fő, 2001-ben 894 fő, míg 2005-ben 868 fő volt. Még szemléletesebb a kép, ha ugyanezt az értéket az ezer lakosra jutó vándorlási különbözet alapján nézzük meg, ami 1990 és 2005 között 279,7 fő, az ezer lakosra jutó népességváltozás pedig 277,6 fő volt. A település népessége tehát dinamikusan növekvő tendenciát mutat, a településről elvándoroltak és odavándoroltak mérlege erősen pozitív szaldójú.

A természetes szaporodás mértékének növekedéséből és a bevándorlási folyamat erősödéséből továbbá az a következtetés vonható le, hogy az ideköltözők között sok a fiatal, újdonsült házas. Ezt támasztja alá a korszerkezet is, hiszen Halászteleken 2001-ben 100 felnőtt korúra 30 gyermek- és 25 öregkorú jutott, vagyis az öregedési index 1 alatti értéke is kedvezőnek mondható.

Terület

Lakosság
2004

Szaporodás

Születés

Halálozás

Vándorlási
különbözet

Lakosság
2005

Halásztelek

7 697

29

101

72

204

7 930

 

6. táblázat: Népmozgalmi adatok Halászteleken 2004-2005 közt

Forrás: KSH, Éves településstatisztikai adatok