Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

szechenyi tart kep„HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01100 azonosító számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

 

A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, által 2016. augusztus 15 - én kiadott KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez c. felhívás alapján HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA, 2017.03.13. -án támogatási kérelmet nyújtott be, melyet a Miniszterelnökség az elbírálást követően támogatásra alkalmasnak minősítette az alábbiaknak megfelelően:

A Kedvezményezett neve: Halásztelek Város Önkormányzata

A projekt megnevezése: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA

A támogatás összege: 7 000 000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

Összköltség (Ft)     : 7 000 000

A projekt fizikai befejezésének határideje:    2019.06.30.

Záró elszámolás benyújtásának határideje:2019.08.29.

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény ( a továbbiakban: Mötv.) módosításáról szóló 2016. évi LIV. törvény által megteremtett törvényi felhatalmazás alapján az önkormányzati ASP rendszerhez való csatlakozás módját, a csatlakozás végső határidejét, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereit, az önkormányzati adattárházat működtető szervet, az önkormányzati adattár adatai forrását és az önkormányzati adattárházból történő adatlekérdezés, adatösszegzés és adatszolgáltatás feltételeit az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ASP Korm. rendelet) szabályozza.

AZ Mötv. 114. §-a értelmében a helyi önkormányzatnak - egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kell a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (azaz az önkormányzati ASP rendszerhez).

A keretrendszer a szakrendszerek számára egységes felületet és hozzáférést, az egységes felhasználó-, és jogosultságkezelést, valamint a rendszerszintű menedzsment (üzleti) funkciók elérését biztosítja.

A támogató rendszerek az önkormányzati ASP rendszer napi adminisztratív, ügyfélszolgálati és működtetési feladatait segítő alkalmazások.

Halásztelek Város Önkormányzata 2019. január 1. napjával csatlakozott az ASP rendszerhez, az alábbi szakrendszerek bevezetésével:

 • iratkezelő rendszer,
 • az elektronikus ügyintézési portál rendszer, ide értve az elektronikus űrlap-szolgáltatást,
 • gazdálkodási rendszer,
 • ingatlanvagyon-kataszter rendszer,
 • önkormányzati adó rendszer,
 • ipar- és kereskedelmi rendszer,
 • hagyatéki leltár rendszer

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívás (a továbbiakban: Felhívás) az ASP Korm. rendeletben foglalt kötelezettségek végrehajtását támogatja az önkormányzatok számára nyújtott csatlakozási források biztosításával.

A projekt uniós támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. A támogató a projektet 100%-os támogatási intenzitással az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

A program fő célja segíteni a ASP rendszerhez való csatlakozást és annak feltételeit megteremteni.

Az Önkormányzat az előírt ütemezés szerint elvégezte a szükséges feladatokat, mely az egyes szakrendszerekhez és a keretrendszerhez való csatlakozás feltétele.

A program eredményeként megvalósult az ASP Kormány rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése, az ASP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi munkaállomás biztosítása, üzembe állítása.

Lebonyolításra került az előírt adattisztítás, majd a megfelelő minőségű, átadható adatállomány, sikeres migrációja/adatbetöltése az egyes szakrendszerek tekintetében. Az adat-migrálást követően megtörtént a szakrendszerek tesztelése, és a fokozatos éles üzemmódra állás.

A Hivatal munkatársai képzéseken vesznek részt, mely az új szakrendszerek és számítógépes alkalmazások megismeréséhez, és zökkenőmentes használatához elengedhetetlenül szükséges. A projekt felhívásban rögzített módon dokumentálásra kerülnek az egyes munkafolyamatok, a jegyzői hitelesítés.

Az ASP rendszer bevezetése és használata indokolttá teszi, hogy felülvizsgálatra kerüljenek a Hivatal egyes szabályzatai és rendeletei, melyeket az új rendszerek és munkafolyamatok miatt bizonyos esetekben módosítani szükséges.

Az önkormányzati ASP országos kiterjesztés eredménye:

 • Az önkormányzati ASP központ keretében biztosított szakrendszerek folyamatos, központilag biztosított jogszabálykövetése javítja az önkormányzati jogalkalmazás minőségét.
 • Az ASP szolgáltatások bevezetése, a központosított üzemeltetés és jogszabály követési, továbbfejlesztési szolgáltatás az önkormányzati informatikai üzemeltetés költségeinek csökkenését is eredményezi.
 • Az ASP technológia bevezetése és az ASP központ országos kiterjesztése a hatékony forrásfelhasználás mellett lehetővé teszi az önkormányzatok számára, hogy egy, a legtöbb önkormányzat számára korszerű informatikai rendszert alkalmazzanak, amely elősegíti a belső működésüket, a kötelező feladataik megoldását és az egyes e-közigazgatási szolgáltatások nyújtását.
 • Az önkormányzati ASP rendszer alkalmazásával és kiterjesztésével egységes, gazdaságos és hatékony informatikai rendszer áll az önkormányzatok rendelkezésére a feladatellátáshoz.

A projekt várható fizikai befejezésének határideje:      2019.06.30.

ASP projekttabla webre kerettel