Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Pályázati felhívás helyi civil szervezetek részére 2021

A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 4/2015.(II.12.) számú önkormányzati rendelet és a 78/2020. (VII.08.) számú önkormányzati határozat alapján a 2020. évi Civil Pályázat kiírásra kerül.

A pályázati dokumentációt a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatához nyújthatják be.

A pályázathoz csatolni kell:

a) az önszerveződő közösség 30 napnál nem régebbi cégkivonatát

b) az önszerveződő közösség alapszabályát vagy működésének egyéb alapdokumentumát;

c) amennyiben az önszerveződő közösség az előző évben is részesült támogatásban, az előző támogatás felhasználásáról szóló bizonylatok fénymásolatát;

d) az önszerveződő közösség előző évi tevékenységéről szóló tájékoztatót, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre;

e) az önszerveződő közösség (vagy döntéshozó szerve) közgyűléséről, üléséről készült azon jegyzőkönyvet vagy határozati kivonatot, mely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;

f) az önszerveződő közösség által pályázott összeg felhasználásának tervezetét, a várható költségek szerint részletezve;

g) Igazolás a beszámolónak az Országos Bírósági Hivatalhoz történt benyújtásáról (2011. évi CLXXV. törvény 30.§(1)-(3) bekezdése, valamint a 2011. évi CLXXXI. törvény 105.§-a szerint);

h) a Ksztv.14.§-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, a jelen rendelet 2.számű mellékletében meghatározott nyilatkozatot, érintettség fennállása esetén a Ksztv.8.§-a szerint kitöltött és cégszerűen aláírt, a jelen rendelet 3.számú mellékletében meghatározott közzétételi kérelmet.

Amennyiben az önszerveződő közösség korábban már részesült támogatásban, az a)–b) pontokban felsorolt dokumentumok benyújtása mellőzhető abban az esetben, ha az előző támogatás óta eltelt időszakban e dokumentumok tartalmát illető változás nem történt.

   A pályázathoz kapcsolódó mellékleteket INNEN letöltheti. » » »


Pályázat benyújtásának határideje: 2021. június 30.

Halásztelek, 2021. május 26.

Szabó Tibor

polgármester