Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Jegyzői kabinet

Cím: 2314 Halásztelek , Kastély park 1. Email: hivatal@halasztelek.hu
Telefon: 06 24-517-270 / 106 mellék Fax: 06 24 517-270 /111 mellék

   

   

 

Munkatársak adatai: 

dr. Mészáros Zotán
Beosztás jegyző
Telefon 06 24 517-270
E-mail Jegyző

   

dr. Hodászi Áron
Beosztás aljegyző, hatósági irodavezető
Telefon 06 24 517-260 /103 mellék
E-mail Aljegyző

 

dr. Ács Nóra
Beosztás jegyzői referens
Telefon 06 24 517-260/ 112 mellék
E-mail Jegyzői referens

 

Klauszné Kerekes Mária
Beosztás jegyzői titkárnő
Telefon 06 24 517-270 
E-mail Jegyzői titkárnő

 

Balogh Lajosné
Beosztás Igazgatási előadó
Telefon 06 24 517-260 / 125 mellék
E-mail Igazgatási előadó

 

Kis Gábor
Beosztás közterület felügyelő
Telefon 06 20 401-7653
E-mail Közterület felügyelő

 

Tóth Csaba
Beosztás közterület felügyelő
Telefon 06 20 611-4418
E-mail Közterület felügyelő

 

Orsós Éva
Beosztás humánpolitikai ügyintéző
Telefon 06 24 517-260 / 107 mellék
E-mail Humánpolitikai ügyintéző

  

Virág Viktória                                                                       
 Beosztás Igazgatási előadó
Telefon 06 24 517-260 / 127 mellék 
E-mail Igazgatási előadó

 

Jegyzői Kabinet 

Ellátja a III. Fejezet 1. pontjában felsorolt általános feladatokat.

Ellátja a Hivatal humánpolitikai feladatait.

Ellátja a testületi előterjesztések elkészítésének szervezésével, koordinációjával és törvényességi ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, figyelemmel kíséri a képviselő-testület döntéseinek végrehajtását.

Ellátja a képviselő-testületi és bizottsági ülések előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatokat, elkészíti a jegyzőkönyveket, és a mellékletekkel együtt megküldi a kormányhivatal részére.

Jogi segítséget nyújt a többi szervezeti egységnek az előterjesztések elkészítéséhez.

Ellátja a Hivatal szerződéseinek megkötésével és nyilvántartásával kapcsolatos egyes feladatokat.

Ellátja az önkormányzati rendeletek nyilvántartásával, egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos feladatokat.

Évenkénti bontásban köteles nyilvántartani a képviselő-testületi, bizottsági előterjesztéseket, az előterjesztésekről szóló határozatokat, valamint a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentéseket.

Előkészíti a Hivatalra vonatkozó szabályzatok, polgármesteri, jegyzői intézkedések tervezetét, illetőleg koordinálja azok elkészítését.

Koordinálja a közzététellel, adatvédelemmel kapcsolatos feladatok ellátását.

Ellátja az anyakönyvezéssel és házasságkötéssel, honosítással, valamint a népességnyilvántartással kapcsolatos feladatokat.

Ellátja a jegyzői hatáskörbe tartozó szabályozottsági és szabályossági feladatokkal kapcsolatos teendőket.

Ellátja jegyző ügyfélfogadásának szervezését, munkájának segítését.

Ellátja a közterület-felügyelettel kapcsolatos feladatokat.

Külső megbízással ellátja a belső ellenőrzési feladatokat.

Külső megbízással biztosítja az informatikai feladatok ellátását.