Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Adó iroda

Cím: 2314 Halásztelek, Kastély park 1. 1. emelet Email: hivatal@halasztelek.hu
Telefon: 06 24-517-273 / 123 mellék Fax: -

   

 


Az ügyintézéssel kapcsolatos információkat ITT találja. 


Munkatársaink 

 

Thészné Városi Violetta
Beosztás

adóiroda vezető - átvezetés, visszautalások, bank könyvelés, adóigazolás

Telefon 06 24 517-260 / 114 mellék
E-mail Thészné Városi Violetta

 

 

 

 

 

Homolya Csaba Gyula
Beosztás

adóügyi előadó- építményadó (adózó kezdőbetűje: A-K) valamint ezek méltányossága, telekadó (adózó kezdőbetűje: A-Zs) valamint ezek méltányossága

Telefon 06 24 517-260 / 126 mellék
E-mail Homolya Csaba Gyula

 

 

 

 

  

Mohr Anett
Beosztás

adóügyi előadó - iparűzési adó (egyéni vállalkozó), iparűzési adó (cégek)

Telefon 06 24 517-260 / 116 mellék
E-mail Mohr Anett 

 

Pipó Renáta
Beosztás

adóügyi előadó – építményadó (adózó kezdőbetűje szerint: L-Zs)valamint ezek méltányossága, NAV által küldött változások adatszolgáltatásának feldolgozása

Telefon 06 24 517-260 / 121 mellék
E-mail Pipó Renáta

 

Horváth Sarolta
Beosztás

adóügyi előadó - talajterhelés (adózó kezdőbetűje szerint: A-Zs)  valamint ezek méltányossága, eljárás alá vont cégek (adózó kezdőbetűje szerint: A-Zs) 

Telefon 06 24 517-260 / 117 mellék
E-mail Horváth Sarolta

 

Varga Lajosné
Beosztás

adóügyi előadó – végrehajtás (adózó kezdőbetűje szerint: A-Zs), valamint ezek méltányossága

Telefon 06 24 517-260 / 123 mellék
E-mail Varga Lajosné

Adó Iroda

Ellátja a III. Fejezet 1. pontjában felsorolt általános feladatokat.

Ellátja az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó helyi adók (építményadó, telekadó, helyi iparűzési adó) előírásával, kivetésével, beszedésével és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.

Vezeti és nyilvántartja a termőföld bérbeadásból származó jövedelem adóztatásával, a talajterhelési díj beszedésével kapcsolatos bevallásokat és befizetéseket.

Ellátja a – jogszabályokban meghatározott – magánszemélyeket terhelő adók módjára behajtandó köztartozások behajtásával, végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Hatósági bizonyítványokat (adóigazolás, adó- és értékbizonyítvány) bocsát ki.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően előkészíti a méltányossági ügyeket jegyző elbírálásra.

Ügyfélfogadás, szükség szerint helyszíni szemlék lebonyolítása.

A költségvetési előirányzatok teljesítése, az adóbevételek növelése érdekében adóellenőrzési- és felderítési feladatokat végez.

A hátralékos állomány csökkentése, a kintlévőségek behajtása érdekében végrehajtási cselekményeket foganatosít.

Folyamatosan elemzi a feladatainak elvégzése során tapasztaltakat, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.

Ügyfélfogadásokon és a médiában megfelelő tájékoztatást nyújt az adófizetőknek az adóztatással kapcsolatos szabályokról, jogokról és kötelezettségekről.

Vezeti az előírt nyilvántartásokat, határidőben teljesíti az előírt adatszolgáltatásokat, és beszámolókat, folyamatosan eleget tesz az információszolgáltatási kötelezettségeinek.

Az előírt zárási feladatok határidőben történő elvégzése, abból a Pénzügyi és Gazdálkodási Iroda, illetve a Magyar Államkincstár felé adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése.

A törvényben meghatározott nyilvántartási rendszereket, azok egyes elemeit napra készen kezeli, azokból a törvényben meghatározott módon szolgáltat adatot.

Javaslatot tesz az éves költségvetési rendelet adóbevételi előirányzatainak meghatározására.

Rendszeres tájékoztatást ad a bizottságok, illetve a képviselő-testület számára az adóbevételi előirányzatok alakulásáról.