Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Anyakönyvvezető - ügyintézés


Felvilágosítást kéjrhet telefonon, vagy e-mailben.

Munkatársunk

Kalóczkai Tímea
Beosztás Anyakönyvvezető
Telefon 06 24 517-260 / 104 mellék; 06 20 457-3803
E-mail Anyakönyvvezető

Az anyakönyvvezető jogállása

Az anyakönyv hatósági nyilvántartás, amely közhitelűen tanúsítja a benne feljegyzett adatokat, illetőleg azok változását.

Anyakönyvet kell vezetni:

a születésekről,
a házasságkötésekről,
a bejegyzett élettársi kapcsolatokról,
a halálesetekről.

Az anyakönyvet

községben, városban, megyei jogú városban és fővárosi kerületben a települési önkormányzat polgármesteri hivatalának anyakönyvvezetője (a továbbiakban: anyakönyvvezető), valamint
- az anyakönyvvezető számára biztosított jogokat gyakorolva - az anyakönyvi ügyekért felelős közigazgatási és igazságügyi miniszter által rendeletben kijelölt Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (hazai anyakönyvezés) vezeti.

Az anyakönyvvezető elsődleges feladatai:

 • vezetni a születési, a házassági és a halotti anyakönyvet,
 • közreműködni a házasságkötésnél és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésénél,
 • intézni az anyakönyvi igazgatással összefüggő egyéb feladatokat,
 • szükség szerint közreműködni a családi események társadalmi megünneplésében,
 • részt venni az állampolgársági eljárásban: az állampolgárság megszerzésére irányuló nyilatkozatot és kérelmet, továbbá az állampolgárságról lemondó nyilatkozatot, valamint az állampolgársági bizonyítvány kiadása iránti kérelmet, személyesen a kérelmező lakóhelye szerint illetékes települési (főváros kerületi) önkormányzat polgármesteri hivatala anyakönyvvezetőjéhez kell benyújtani, aki köteles a kérelmet öt napon belül felterjeszteni az állampolgársági ügyekért felelős miniszterhez.