Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Hatósági iroda - ügyintézési lehetőségek

Tartalomjegyzék

Kereskedelmi tevékenység bejelentése és működési engedélyezési eljárás ügyintézési tájékoztató

webshop-55

A kereskedelmi tevékenység bejelentése illetve engedélyezése kérelemre indul. A kérelmet a kereskedelmi tevékenység helye szerinti illetékes település Jegyzőjénél, mozgóbolt útján folytatott kereskedelmi tevékenység, csomagküldő/internetes kereskedelem, automatából történő értékesítés, valamint az üzleten kívüli kereskedelem esetében a kereskedő székhelye szerinti település Jegyzőjénél kell kezdeményezni.

A jogszabály meghatározza a kizárólag működési engedély birtokában forgalmazható termékek körét. Bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenység esetén a bejelentést követően megkezdhető a működés; működési engedély-köteles kereskedelmi tevékenység csak jogerős működési engedély birtokában végezhető.

1. Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló bejelentési eljárás.

Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység esetén a Kereskedő az üzlet/bolt helye szerint illetékes Önkormányzat Jegyzőjénél történő bejelentést követően megkezdheti a tevékenység végzését, melynek nyilvántartásba vételéről igazolás kerül kiállításra a bejelentést követő 8 napon belül.

Az ügyet intéző iroda: Halásztelek Polgármesteri Hivatal, Hatósági Iroda
Címe: 2314 Halásztelek, Kastély park 1.
Ügyintézés kezdeményezhető:  személyesen, postai úton
Ügyfélfogadási idő:  Hétfő: 13.00-18.00
Szerda: 08.00-12.00 és 13.00-16.30
Péntek: 08.00-12.00 óráig
Telefon: 06 24 517-260, vagy 06 24 517-290/121 és 128 mellék;
06 24 518-471


A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatására irányuló kérelemhez jogszabályi előírás alapján csatolandó iratok:

a) Nem a kérelmező tulajdonában lévő terület esetében a használat jogcímére vonatkozó okirat, vagy annak másolata a tulajdoni lap kivételével,

b) Haszonélvezet esetében - ha nem a tulajdonos vagy a haszonélvező a szolgáltató - a haszonélvező hozzájárulását igazoló okirat, illetve közös tulajdonban álló terület esetében, ha nem valamennyi tulajdonostárs a szolgáltató, a tulajdonostársak hozzájárulását igazoló okirat,

c) Gazdasági társaságok esetében cégkivonatot, (végzést) és aláírási címpéldányt, illetve vállalkozói igazolványt vagy Igazolás egyéni vállalkozó nyilvántartásáról,

d) Képviseleti eljárás esetén eredeti írásbeli meghatalmazást,

e) Vásárlók könyve,

f) A bejelentés eljárási illetéket.

Az eljárási illeték mértéke: 3.000 Ft összegű eljárási illeték illetékbélyegben leróva.

Ügyintézési határidő: 8 nap.

A hatóság ellenőrzi a bejelentés tartalmi és formai követelményét, a jogszabályban előírtaknak megfelelő bejelentés alapján a kereskedelmi tevékenységet nyilvántartása veszi, a nyilvántartásba vételről igazolást ad ki. A nyilvántartás adatai nyilvánosak, azt az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. A bejelentés másolatát a kereskedelmi hatóság a nyilvántartási számmal együtt megküldi jogszabályban meghatározott szakhatóságoknak, akik a nyilvántartásba vételt követően ellenőrzést tarthatnak. A hiányosan benyújtott bejelentés meg nem tett bejelentésnek, esetlegesen így végzett szolgáltatás pedig bejelentés nélkül folytatott tevékenységnek minősül, amely jogkövetkezményeket von maga után.

Alkalmazandó jogszabály:

 • 2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről;
 • 2009. évi LXXVI. törvény a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • 2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól;
 • 210/2009.(IX.29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól;
 • A bejelentés-köteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről szóló 186/2009.(IX.10.) Korm. rendelet

Letölthető nyomtatványok:

Kapcsolodó letölthető nyomtatvány: Kereskedelmi tevékenység bejelentés nyomtatvány