Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

Önkormányzati rendészet

 

Név: Kis Gábor
Ügyfélfogadás helye: 2314 Halásztelek , Kastély park 1.
Telefon: 06 20 401 76 53
Ügyfélfogadás:

Hétfő 13:00-15:30

Szerda: 13:00-15:30

Email: Kis Gábor Közterület-felügyelő

Feladatkör:

A felügyelő hivatalos személynek minősülő köztisztviselő, aki feladatait a hatályos jogszabályokban, az ügyrendben, munkaköri leírásában, valamint a vezetői rendelkezésekben meghatározottaknak megfelelően köteles ellátni.

A Közterület-felügyelet feladatai közé tartozik:
 • a település közterületeinek rendjével, tisztaságával összefüggő, a különböző szintű jogszabályokban, illetve az önkormányzat által megkötött szerződésekben rögzített kötelezettségek betartásának, az előírtak teljesítésének figyelemmel kísérése, ellenőrzése, a jogkövető magatartásra történő figyelemfelhívás, egyéb szükséges intézkedés megtétele,
 • a szabálysértési jogszabályokba ütköző és a felügyelet hatáskörébe tartozó cselekmények megelőzése és megakadályozása, szükség szerinti intézkedés megtétele,
 • a közúti közlekedés rendjét, tisztaságát védő jogszabályok által a felügyelet hatáskörébe utalt cselekmények elkövetésének megelőzése, a cselekmény folytatásának megakadályozása, szükség szerinti intézkedés megtétele,
 • a közterületen folytatott - engedélyhez vagy hozzájáruláshoz kötött - tevékenységek (közterület-foglalás, építés, útburkolat felbontása, árusítás stb.) szabályszerűségének ellenőrzése,
 • közreműködés állategészségügyi feladatok ellátásában,
 • közreműködés a közterület, az épített és a természeti környezet védelmében,
 • önkormányzati rendeletben meghatározott vagyonvédelmi feladatok ellátása,
 • közreműködés a település szintű rendezvények biztosításában,
 • valamennyi egyéb feladat, amelyet különböző szintű jogszabályok a felügyelet hatáskörébe utalnak.

A felügyelő jogosult és köteles a hatáskörébe tartozó jogszabálysértés, egyéb bűncselekmény, valamint a közrendet, az állampolgárok személyét vagy javait fenyegető veszélyhelyzet észlelése esetén intézkedni, illetőleg intézkedést kezdeményezni, a szükséges és előírt hatósági ellenőrzéseket elvégezni. Feladatainak ellátása során köteles a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény és annak végrehajtására kiadott egyéb rendeletekben foglaltakat betartani, illetve jogosult szükség esetén a jogszabályok által engedélyezett megfelelő eszközöket alkalmazni.

A felügyelő feladata ellátása során köteles magánál tartani az alább felsoroltakat, valamint azon eszközöket, melyeket a munkaköri leírása alapján részére a munkáltató biztosít, és amelyek a munkájának ellátását, kulturált intézkedést segítik:

 • szolgálati arcképes igazolvány,
 • felügyelői jelvény,
 • az ellenőrzés adatainak feljegyzéséhez szükséges nyomtatvány,
 • a helyszíni bírságoláshoz szükséges nyomtatvány,
 • elismervény nyomtatvány,
 • bírságoló cédula,
 • felhíváshoz szükséges formanyomtatvány és íróeszköz.

A felügyelőnek eljárása során különös gondot kell fordítania az állampolgárok indokolatlan zavarásának elkerülésére, a személyek állampolgári és személyiségi jogainak messzemenő tiszteletben tartására.