Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

KSH nepszamlalas 2022 jegyzoi plakat ELF MIN

Felhívás

A Halásztelki Polgármesteri Hivatal számlálóbiztosok jelentkezését várja a 2022. október-november hónapokban bonyolítandó országos népszámláláshoz.

A Központi Statisztikai Hivatal számlálóbiztosi feladatokról szóló tájékoztatója az alábbi linken keresztül érhető el.
https://www.ksh.hu/szamlalobiztostoborzas

Amennyiben további kérdéseik vannak a fentiekkel kapcsolatban, kérem forduljanak hivatalunkhoz az alábbi telefonos és e-mailes elérhetőségeken.

Hétfő: 13:00-17:00, Szerda: 8:00-12:00, 13:00-16:00, Péntek: 8:00-12:00

Tel: 06 24 517-270 
email: kerekes.maria@halasztelek.hu

A VÁROSÜZEMELTETÉS MUNKATÁRSAKAT KERES!

A  VÁROSÜZEMELTETÉS MUNKATÁRSAKAT KERES!

 

Halásztelek Város Önkormányzata a Városüzemeltetési Csoportba,

feladatainak ellátásához változó fizikai munkakörbe, elsősorban

jogosítvánnyal rendelkező kollégákat keres azonnali belépéssel.

Jelentkezni szakmai önéletrajzzal a hate@halasztelek.hu címen lehet.

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE-Hold utca 2653 hrsz.-ú ingatlan és Ősz utca közötti szakaszára vonatkozóan

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Értesítem a tisztelt partnereket, hogy Halásztelek Város Önkormányzata részlegesen módosítani kívánja a város hatályos helyi építési szabályzatát a Hold utca 2653 hrsz.-ú ingatlan és Ősz utca közötti szakaszára vonatkozóan.

A VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ jelen felhívás mellékleteként

IDE kattintva olvasható.

A tervdokumentáció államigazgatási egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6a) bekezdés c) pont ca) alpontja szerint állami főépítészi eljárás keretében történik.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2017(XII.14.) önkormányzati rendelet 6.§ (5) bekezdésében foglaltak alapján a partnerek tájékoztatása az elkészült tervezetről a város honlapján közzétett hirdetmény útján történik.

Fentiek alapján kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, észrevételüket a

foepitesz@halasztelek.hu email címre elektronikus úton, vagy

a Polgármesteri Hivatal postai címére - 2314 Halásztelek, Kastély park 1. - juttassák el

a megadott határidőn belül.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indokolással ellátott véleményben lehet.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:

2022. 06.30-től – 2022. 07.14-én éjfélig

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

                                                                                                              

   Szabó Tibor sk.

 polgármester 

Tájékoztatás

Tisztelt Lakosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy

2022.06.30-án (csütörtökön) 10:00 órától és

2022.07.01-jén (pénteken) a

Halásztelki Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

 

dr. Mészáros Zoltán

jegyző

PÁLYÁZATI KIÍRÁS nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására

Halásztelek Város Önkormányzata (2314 Halásztelek Kastély park 1.) mint Bérbeadó, a tulajdonában levő nem lakás – vendéglő - céljára szolgáló épület és a benne található tárgyi eszközök, valamint melléképülete bérbeadására a 173/2022. (VI.22.) számú képviselő-testületi határozat alapján

pályázatot hirdet.

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati vagyonról és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 15/2017(V.25.) számú önkormányzati rendelet alapján a következő pályázati felhívást teszi közzé:

Pályázati kiírás

 

 

Álláspályázat Márai Sándor Közművelődési Intézmény

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár – igazgató

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. október 31.

A pályázat részletei az alábbi linken olvasható

Meghívó képviselő-testület júniusi ülésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T

2022. Jun 22-én, szerdán 13:30 órakor

tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

Képviselő-testületi terem

A teljes dokumentum itt olvasható és letölthető

Szabó Tibor polgármester

Koncert a Malonyai kastélyban

Baróczy Attila Plakát

Meghívó Nemzeti Összetartozás Napi megemlékezésre

Meghívó 2022.06