Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

KSH nepszamlalas 2022 jegyzoi plakat ELF MIN

Tájékoztató háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

Tisztelt Halásztelkiek!
2022.01.17-én délután Halásztelek Város Önkormányzata megkapta a működési engedélyt a IV.számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátására.
Elérhetőségek:
haziorvos04@gmail.com
06-24-212-729
2022.01.19-én, szerdán kezdődik a rendelés.
Kedden az asszisztensek telefonon tudnak felvilágosítást adni.

Meghívó képviselő-testület rendkívüli ülésére

Tisztelt Halásztelkiek!

Tisztelettel meghívom a képviselő-testület 2022 január 19-én, szerdán 14 órakor kezdődő rendkívüli ülésére.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

Képviselő-testületi terem.

A meghívó és a napirendi pontok IDE kattintva olvasható

Tájékoztatás

Tisztelt Halásztelkiek!

A IV. háziorvosi körzet (Halásztelek, Kisgyár utca 2.) feladatellátási szerződését dr. Gál Péter Zoltán felmondta, ennek értelmében felmondási ideje 2022.01.13. nappal lejár.

2022.01.14-től a körzet háziorvosi tevékenységét már nem ő látja el.

Kérjük doktor úr döntését fogadják el.

A körzet orvosi ellátásának biztosítására Halásztelek Város Önkormányzata feladatellátási szerződést kötött háziorvosokkal, beadta a működési engedély módosítása iránti kérelmet, jelenleg folyamatban van az engedélyeztetés.

Kérjük 2022.01.14-én pénteken keressék Halásztelek többi körzetében aktuálisan rendelő háziorvosokat receptfelírás, sürgős orvosi ellátás kapcsán (javasoljuk a telefonos egyeztetést az orvosokkal).

Az aktuális rendelési időről 2022.01.17-én (hétfőn) adunk tájékoztatást, amint megkapja az Önkormányzat a működési engedélyt.

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Értesítem a tisztelt partnereket, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a 054/5, 6053/11 és 6201 helyrajzi számú ingatlanokat érintően részlegesen módosítani kívánja hatályos településrendezési eszközeit.

A VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ jelen felhívás mellékleteként 

IDE KATTINTVA ÉRHETŐ EL

A tervdokumentáció államigazgatási egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint tárgyalásos eljárás keretében történik.

A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 24/2017(XII.14.) önkormányzati rendelet 6.§ (3)-(4) bekezdésében, valamint a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 156.§‑ban, 157.§ (1) bekezdés c) pontjában, (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján a partnerségi egyeztetés elektronikus úton kerül lefolytatásra.

Fentiek alapján kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, észrevételüket a

foepitesz@halasztelek.hu email címre elektronikus úton, vagy

a Polgármesteri Hivatal postai címére - 2314 Halásztelek, Kastély park 1. - juttassák el

a megadott határidőn belül.

Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban

a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indokolással ellátott véleményben lehet.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:

2022. 01. 11-től – 2022. 01. 25-én éjfélig

Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

                                                                                                              

                                                                                                     Szabó Tibor

                                                                                                     polgármester

2022 - es ünnepi munkarend és zöldhulladék begyűjtés

Tisztelt Halásztelkiek!

Az ARIES Kft. 2022. évi ünnepi munkarendje és a zöldhulladék begyűjtés tervezett időpontjai az alábbi linkre kattintva érhető el:

Ünnepi munkarend és zöldhulladék begyűjtés

Szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezése

2022 tavaszán országgyűlési képviselő-választás lesz. A Halásztelki Választási Iroda a szavazás sikeres lebonyolítása érdekében szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várja. Olyan személyeket keresünk, akik lendületesek fáradhatatlanok, hiszen a szavazatszámláló bizottságok feladata a szavazás lebonyolítása, majd a szavazatok megszámlálása, ami nem ritkán azt jelenti, hogy egyhuzamban kb. 20-22 órán keresztül kell koncentrálni, dolgozni. A bizottsági tagokat a feladatik ellátásáért tiszteletdíj illeti meg.

A szavazatszámláló bizottság tagja lehet, aki:

-          a 18. életévét betöltötte;

-          magyar állampolgár;

-          Halásztelken lakcímmel rendelkezik;

-          van választójoga és

-          nem tartozik a választási eljárásáról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 18. §-ában meghatározott kizáró okok hatálya alá.

Bővebb felvilágosítást kérni Klauszné Kerekes Máriától a 0624 517-260 (112 mellék) telefonszámon, jelentkezni a kerekes.maria@halasztelek.hu emailcímen lehet.

dr. Mészáros Zoltán HVI vezető