Betűméret

akadalymenteslogo

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16

KSH nepszamlalas 2022 jegyzoi plakat ELF MIN

Megjelent a Halásztelki Hírmondó 2021. novemberi száma

Tisztelt Halásztelkiek!

Megjelent a Halásztelki Hírmondó 2021. novemberi lapszáma.

A terjesztés a háztartásokba már megkezdődött, addig is az alábbi linkre kattintva olvashatják az aktuális újságot:

https://halasztelek.net/.../2021/HH%202021%20november.pdf

 

Közmeghallgatás 2021

Tisztelettel meghívom

Halásztelek Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2021. november 22-én, hétfőn 17:00 órakor

tartandó

KÖZMEGHALLGATÁSÁRA

Az ülés helye:

Halásztelki Polgármesteri Hivatal Díszterem (földszint)
(2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

A közmeghallgatás témája:

1. Beszámoló az Önkormányzat munkájáról
2. Közérdekű kérdések, válaszok

A járványügyi helyzetre való tekintettel tájékoztatom Önöket, hogy a közmeghallgatás alatt
egyidejűleg maximum 50 fő vendég tartózkodhat a teremben, ezért amennyiben a
résztvevők létszáma eléri az ötven főt, csak akkor lehet a terembe belépni, ha egy előző kérdező elhagyja a helyiséget.

Az ülésen a MASZK használata kötelező, kérjük, hozzanak magukkal!

A fentiek miatt kérem, hogy aki teheti, a közmeghallgatáson feltenni kívánt kérdését, felvetni
szándékozott problémáját küldje meg a pmtitkarsag@halasztelek.hu e-mail címre, illetve az Ügyfélszolgálaton kihelyezett dobozban helyezze el 2021. november 17-ig.

Kérjük, kérdéseiket illetve felvetéseiket névvel és elérhetőséggel ellátva tegyék fel a megadott elérhetőségeken.

Megértésüket előre köszönöm! Vigyázzunk egymásra!

Szabó Tibor polgármester

A közmeghallgatás adatvédelmi tájékoztatóját IDE kattintva olvashatják.

MASZKVISELÉS, PANDÉMIA

Pergelné Lakatos Anita, a Halásztelki Humánszolgáltató Központ
intézményvezetőjének tájékoztatása

Vírushelyzetre való tekintettel- a megnövekedett esetszámok miatt - 2021. november 2-tól a Halásztelki Humánszolgáltató Központ intézményeiben a maszkviselésen kívül újra kötelező a kézfertőtlenítés, ill. intézménybe történő belépés előtt a testhőmérséklet ellenőrzés.

A Család-és Gyermekjóléti Szolgálata időpont egyeztetés után fogadja a klienseket. Természetesen krízis helyzetben ettől eltérve, munkaidőben bármikor felkereshető az intézmény.

Elérhetőség: 2314. Halásztelek Bethlen Gábor utca 49.
Telefonszám: 06-20-431-6219

Átmeneti jelleggel a szolgálat nem fogad ruhaadományt. Abban az esetben, ha valaki nem tudja megoldani a még használható állapotban lévő ruhák tárolását, időpont egyeztetés után behozhatja a Családsegítő Szolgálat udvarában lévő ruhás konténerbe.

Kérjük a lakosságot, hogy az intézmény előtti járdaszigetre ne tegyenek ruhaadományt, mert ebben a formában nem tudjuk fogadni.

A Halásztelki Tündérpalánta Bölcsődében továbbra is kötelező a maszkviselés. A gyerekeket reggel 6.00-tól fogadja az intézmény. A vírushelyzetre való tekintettel az átadókban 2021.11.02-tól egységenként két szülő tartózkodhat. Elővigyázatosság miatt a bölcsődébe érkező gyermekeknél is végzünk testhőmérséklet ellenőrzést. Kérjük a szülőket, hogy lázas, beteg gyermeket ne hozzanak az intézménybe.

Továbbá kérjük a szülőket, hogy a nyugodt és zökkenőmentes reggeliztetés érdekében reggel 8.00-ig érkezzenek meg a gyermekek a csoportokba. A később jövő gyerekeket 8.30-tól tudják fogadni a kisgyermeknevelők, kérjük a szülők megértését és türelmét.

A Halásztelki Humánszolgáltató Központ Idősek Klubja is látogatható az előírások betartása mellett.(maszkviselés, kézfertőtlenítés, hőmérőzés)
A Halásztelki Védőnői Szolgálat is fogadja a gyermekeket és a szülőket a megszokott tanácsadási időben és módon. (maszk, kézfertőtlenítés)

Megértésüket és türelmüket köszönjük! Vigyázzanak egymásra!

Ne csak láss, látszódj is!

Az őszi és téli időszak beköszöntével a közlekedés résztvevői egyre sűrűbben számíthatnak a látási és útviszonyok romlására. A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és a Halásztelki Önkormányzat Rendészet közlekedésbiztonsági akciót szervez a Halászteleki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és AMI kerékpárral közlekedő tanulói számára.

Találkozzunk november 24-én, reggel 7 és 9 óra között az iskola udvarán, a kerékpártárolónál.

Célunk, hogy tanácsainkkal hozzájáruljunk a biztonságosabb kerékpáros közlekedéshez!

Meghívó az 1956-os forradalom 65. évfordulója alkalmából rendezett városi megemlékezésre

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE - a 052/38 helyrajzi számú telekkel kapcsolatosan

FELHÍVÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSRE

Értesítem a Tisztelt érintett partnereket, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a 052/38 helyrajzi számú telekkel kapcsolatosan részlegesen módosítani kívánja hatályos településrendezési eszközeit.

A PARTNERSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ jelen felhívás mellékleteként olvasható.

A tervdokumentáció államigazgatási egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdés c) pontja szerint tárgyalásos eljárás keretében történik.

A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a partnerségi egyeztetés elektronikus úton kerül lefolytatásra.

Fentiek alapján kérjük, hogy a tervezettel kapcsolatos véleményüket, javaslatukat, észrevételüket a
foepitesz@halasztelek.hu email címre elektronikus úton, vagy
a Polgármesteri Hivatal postai címére - 2314 Halásztelek, Kastély park 1. - juttassák el
a megadott határidőn belül.
Javaslatot, észrevételt tenni, illetve véleményt nyilvánítani a megadott véleményezési határidőben kizárólag a véleményezési tervdokumentációval kapcsolatban
a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, szövegszerű, indoklással ellátott véleményben lehet.

A Partnerségi véleménynyilvánítás határideje:
2021. 10. 19-től – 2021. 11. 02-án éjfélig
Tisztelettel várjuk a közreműködni kívánók véleményét!

Kelt: Halásztelken, az elektronikus aláírás szerint

A dokumentáció IDE kattintva elolvasható

Szabó Tibor

polgármester

 

Meghívó a Képviselő-testület 2021. október 20-ai ülésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T

2021. október 20-án, szerdán 14:00 órakor

tartandó ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)

Képviselő-testületi terem

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Szabó Tibor Polgármester

Szabó Tibor polgármester

A teljes dokumentum elolvasható, vagy letölthető IDE kattintva.

Tájékoztatás a Bursa Hungarica 2022. évi kiírásáról

Halásztelek Város Önkormányzata az Emberi Erőforrás Támogatáskezelővel együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet és a 77/2021 (IX.15.) Képviselő-testületi határozat alapján ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók, és a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára a 2022. évre vonatkozóan.

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a mellékletekkel együtt Halásztelek Város Polgármesteri Hivatalában lehet postai úton (Halásztelek, Kastély park 1.) vagy ügyfélfogadási időben személyesen benyújtani.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2021. november 5.

A pályázat kötelező mellékletei (kizárólag a mellékletekkel együtt érvényes):

a) felsőoktatási intézmény által kibocsátott hallgatói jogviszony-igazolás vagy annak másolata a 2021/2022. tanév első félévéről

b) igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

c) lakcímkártya másolata

Bővebben...

Forgalmi rend változás a Szent László tér könyékén 2021. október 2-án

Tisztelt Halásztelkiek!

A XIII. Halásztelki Mesenapok rendezvény során forgalmi rend változás lesz a Szent László tér könyékén

⛔️A Szent László tér lezárása mellett -amely az esemény központja- reggel 7 óra 30 perctől lezárásra kerül az Óvoda utca 8. és 36. szám közötti szakasza.

⬆️⬇️ Az Óvoda utcában az Óvoda utca 6. számig- ahol az udvarnál meg lehet fordulni- ideiglenes megszűnik a kötelező egyirányú és újra kétirányúvá válik, azonban az Óvoda utca 6. szám után nem lehetséges a behajtás -kivétel ingatlantulajdonosok, akik a lezárt területen laknak-, így zsákutca lesz ez a terület.

Kérjük, fokozottan figyeljenek a II. Rákóczi Ferenc útról az Óvoda utcába történő bekanyarodáskor a megváltozott forgalmi rend miatt!

A Posta megközelítése megmarad a Kisgyár utca felől, azonban az intézmény után szintén lezárásra kerül az útszakasz további része a gyerekek biztonsága érdekében.

⛔️ A Csatár György utca felől és a Szabadság utcából szinten nem lehetséges a behajtás az Óvoda utcába.

Minden lezárt ponton egy mesekapu jelzi majd a lehatárolt terület végpontjait.

A mellékelt képen láthatják az érintett területet, illetve a mesekapuk elhelyezkedését, amelyeket ⛔️ behajtani tilos tábla jelöl.

Meghívó a Képviselő-testület 2021. október 4-én tartandó rendkívüli ülésére

M E G H Í V Ó

Tisztelettel meghívom a

K É P V I S E L Ő – T E S T Ü L E T

2021. október 4-én, hétfőn 16:00 órakor

tartandó RENDKÍVÜLI ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (2314 Halásztelek, Kastély park 1.)
Képviselő-testületi terem

Szabó Tibor

polgármester

A teljes dokumentum elolvasható, vagy letölthető IDE kattintva.